Film kurami: Anlati bilimi, Büyülü gerçekçilik, Film kuramcilari, Kara filmler, Sinema okullari, Ölüm Karari, Üçüncü Adam, High Sierra

 
9781232942009: Film kurami: Anlati bilimi, Büyülü gerçekçilik, Film kuramcilari, Kara filmler, Sinema okullari, Ölüm Karari, Üçüncü Adam, High Sierra
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 59. Bölümler: Anlat? bilimi, Büyülü gerçekçilik, Film kuramc?lar?, Kara filmler, Sinema okullar?, Ölüm Karar?, Üçüncü Adam, High Sierra, ?nsanlar ve Para, Elmas H?rs?zlar?, Ba? dü?man, Tutku, Güvenilmez anlat?c?, Büyük Lebowski, ?dam Sehpas?, François Truffaut, Geciken Adalet, M - Bir ?ehir Katilini Ar?yor, New York Esrar?, Ola?an ?üpheliler, Sergey Eisenstein, ?eytan Ruhlu ?nsanlar, Sessizli?in Gürültüsü, Dönü?ü Olmayan Yol, A?k Denizi, Andre Bazin, Çinli Bir Bahisçinin Ölümü, Tanr?sal anlat?c?, ?öhretin Sonu, Kurgu, Amerikan Film Enstitüsü Konservatuvar?, Kaba Güç, Sunset Bulvar?, Dramatik yap?, ?kincil oyuncu, USC School of Cinematic Arts, Palmetto, Rudolf Arnheim, Süper kahraman romanlar?, Hatal? ba?kahraman, A?k roman?, Andrew Sarris, Karakter, Dziga Vertov, Mektup roman, Yaral? Yüz, Hikâye arac?, Komedi roman?, Paranoya roman?, Edebiyat teorisi, Plan, Gilda, Carol J. Clover, Alman D??avurumculu?u, S?n?rl? üçüncü ?ah?s anlat?c?, Maya Deren, Birinci ?ah?s anlat?c?, Resimli taslak, Odak karakter, Macera roman?, Dönüm, Tezat karakter, Anlat?m yöntemi, Altplan, Çat??ma, ?kinci ?ah?s anlat?c?, Geçmi? zaman, Yard?mc? karakter, Siyasal roman. Al?nt?: Kara film (Frans?zca: film noir), öncelikle, kahramanlar?n? çürümü? ve itici alg?lanabilecek bir dünyan?n içine yerle?tiren Hollywood suç filmlerini tan?mlamak için kullan?lan bir sinema terimidir. Hollywood'un klasik kara film dönemi, 1940'lar?n ba??ndan 1950'lerin sonuna kadar uzan?r. Bu dönemin az ???kl?, siyah beyaz çekilmi? kara filmleri, Alman D??avurumcu sinemas?ndan etkilenmi?tir. Di?er taraftan ilk örnek te?kil eden hikâyeler ve klasik kara filmlere yönelik tutum, Büyük Bunal?m döneminde Amerika Birle?ik Devletleri'nde ortaya ç?kan suç filmlerinden do?mu?tur. ?lk kez 1946 y?l?nda ?sviçreli ele?tirmen Nino Frank taraf?ndan Hollywood filmleri için kullan?lan kara film terimi, zaman?nda klasik kara filmler yapm?? ve yapmakta olan film yap?mc?lar? ve oyuncular taraf?ndan bilinmiyordu....

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición