Türk güzel sanatlar akademisyenleri: Rahmi Aksungur, Cihat Askin, Seyda Çilden, Cuma Ocakli, Etem Ruhi Üngör, Süleyman Senel, Zehra Çobanli

 
9781232939351: Türk güzel sanatlar akademisyenleri: Rahmi Aksungur, Cihat Askin, Seyda Çilden, Cuma Ocakli, Etem Ruhi Üngör, Süleyman Senel, Zehra Çobanli
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 39. Bölümler: Rahmi Aksungur, Cihat A?k?n, ?eyda Çilden, Cuma Ocakl?, Etem Ruhi Üngör, Süleyman ?enel, Zehra Çobanl?, ?brahim Yavuz Yükselsin, Ergin ?nan, Özdemir Altan, Bedrettin Cömert, Turan Erol, Devrim Erbil, ?sa Ba?l?o?lu, Mustafa Ayaz, O?uz Makal, Ne?'e Erdok, Ahmet Atan, Ahmet Özol, Basri Erdem, Erol Parlak, Kaya Özsezgin, Yunus Güne?, Ne?et Günal, Hasip Pekta?, Süleyman Saim Tekcan, Adnan Yal?m, Vecdi Sayar, Gültekin Oransay, Mutlu Torun, Feridun Öney, ?efik Bursal?, Fevzi Karakoç, ?ehvar Be?iro?lu, Mümtaz Sa?lam, Ramiz Ayd?n, Gülten ?mamo?lu, ?smail Avc?, Zekeriya Ba?arslan, ?ahin Yeni?ehirlio?lu, Oktay Aslanapa, Kenan Özbel, Ayhan Erol, Ayd?n Büke, Nimet Karatekin. Al?nt?: Rahmi Aksungur, (d. 4 ?ubat 1955) Türk heykelt?ra?, akademisyendir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktad?r. 4 ?ubat 1955 günü ?zmir'de do?du. Orta ö?renimini 1967-1973 y?llar? aras?nda ?zmir Bat? Koleji'nde tamamlad?ktan sonra, 1973-1979 y?llar? aras?nda ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'nde e?itim gördü. Ali Teoman Germaner, Özer Kaba?, Altan Gürman, ?adi Çal?k, Hüseyin Gezer ve Tamer Ba?o?lu'nun ö?rencisi oldu. 1979 y?l?nda diploma projesiyle "Üstün Ba?ar? Ödülü"ne lay?k görülerek mezun oldu. Ayn? kurumda 1982'de asistan oldu, 1983'te sanatta yeterlik çal??mas?n? tamamlad?. 2000'de profesör ünvan?n? ald?. 2001 y?l?nda "Cumhuriyet Tarihi Düzenlemesi Sanat Eserleri Yar??mas?"'nda birincilik ödülü alarak Ankara'daki Devlet Mezarl???'nda projesini uygulam??t?r. Bu heykel projesi ayn? alanda gerçekle?tirilen, Türkiye'deki ilk büyük kapsaml? heykel düzenlemesi olma özelli?ini ta??r. 2002-2006 y?llar? aras?nda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl??? görevinde bulundu; 2006 y?l?ndan bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü olarak görevini sürdürmekte ve ?stanbul'da ya?amaktad?r. Ünlü heykelt?ra? ?u anda, 2010 y?l?nda Atatürk Harp Oyunlar? ve Kültür Merkezi'nin giri?ine dikilecek olan Mare?al k?ya...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición