Kence: Zulum, Kence Ile Olenler, Ernesto Che Guevara, II. Dunya Sava 'Nda S Rplara Yonelik Zulum, Milgram Deneyi, Yahudilere Yonelik Zulum

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232938125: Kence: Zulum, Kence Ile Olenler, Ernesto Che Guevara, II. Dunya Sava 'Nda S Rplara Yonelik Zulum, Milgram Deneyi, Yahudilere Yonelik Zulum

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 52. Bölümler: Zulüm, ??kence ile ölenler, Ernesto Che Guevara, II. Dünya Sava??'nda S?rplara yönelik zulüm, Milgram deneyi, Yahudilere yönelik zulüm, Mobbing, Manisa davas?, William Wallace, John McCain, Giordano Bruno, Victor Jara, Filistin Ask?s?, Seyyid Kutub, ?brahim Kaypakkaya, Giulio Cesare Vanini, György Dózsa, Robert-François Damiens, Pirinç Bo?a, Ebu Gureyb Cezaevi i?kenceleri, ??kenceye Kar?? Komite, Baki Erdo?an, Mankurt, Y?lan çukuru, ??kencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi, Kan kartal?, Psikolojik i?kence, Falaka, Parmak kelepçesi. Al?nt?: Ernesto "Che" Guevara, k?saca Che Guevara ya da el Che, (14 Haziran 1928 - 9 Ekim 1967), Arjantin do?umlu doktor, Marksist politikac? ve dönemin Küba gerillalar? ile Enternasyonalist gerillalar?n?n lideri. T?p e?itimi al?rken Latin Amerika'y? ba?tan ba?a dola?t? ve bu sayede birçok insan?n kar?? kar??ya kald??? yoksullu?u do?rudan gözlemleyebildi. Bu deneyimler sonucunda bölgedeki ekonomik e?itsizli?i ortadan kald?rman?n tek yolunun devrim oldu?una ikna olarak Marksizm'i incelemeye ba?lad? ve Ba?kan Jacobo Arbenz Guzmán'?n önderli?inde Guatemala'n?n sosyal devrimine kat?ld?. Bir süre sonra 1959 y?l?nda Küba'da yönetimi ele geçiren Fidel Castro'nun askerî nitelikli 26 Temmuz Hareketi'nin bir üyesi oldu. Yeni hükümette çe?itli önemli görevlerde bulunduktan, gerilla sava?? teorisi ve uygulamalar? üzerine makaleler ve kitaplar yazd?ktan sonra di?er ülkelerdeki devrimci hareketlere kat?lmak üzere 1965 y?l?nda Küba'dan ayr?ld?. ?lk olarak Kongo-Kin?asa'ya (sonralar? Kongo Demokratik Cumhuriyeti) daha sonra da CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekât Birlikleri'nin ortak operasyonu sonras? yakalanaca?? Bolivya'ya gitti. Guevara 9 Ekim 1967'de Vallegrande yak?nlar?ndaki La Higuera'da Bolivya Ordusu'nun elinde iken öldürüldü. Son saatlerinde yan?nda bulunanlar ve onu öldürenler, yarg?s?z infaz edildi?ine tan?kl?k etmi?lerdir. Ölümünden sonra Guevara dünya üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembol...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición