Western filmleri: Batinin Zaferi, Kahraman Serif, Küçük Dev Adam, Mavi Askerler, Viva Zapata, Yedi Silahsörler, Kadin Affetmez, Walker

 
9781232937265: Western filmleri: Batinin Zaferi, Kahraman Serif, Küçük Dev Adam, Mavi Askerler, Viva Zapata, Yedi Silahsörler, Kadin Affetmez, Walker
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 34. Bölümler: Bat?n?n Zaferi, Kahraman ?erif, Küçük Dev Adam, Mavi Askerler, Viva Zapata, Yedi Silah?örler, Kad?n Affetmez, Walker, Çöl Aslan?, Cehennemden Dönü?, Bat?n?n Devleri, Sabata Vadiler Hakimi, Sabata Dönüyor, Sonsuz Ölüm, ?yi, Kötü ve Çirkin, Devlerin A?k?, Çöl Yavrusu, Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikast?, Tombstone, Vah?i Kahraman, ?stiklal Kahramanlar?, Kahramanlar ?ehri, Acid Western, Bir Avuç Dolar, Genç Silah?örler, Yaln?z ve Cesur, Ned Kelly, ?z Pe?inde, Vah?i Mücadele, Güneye Yolculuk, Johnny Guitar, Seraphim Falls, 3:10 Treni, Ölümden Korkmayanlar, Affedilmeyen, Bat?da Vuru?anlar, Vah?i Vah?i Bat?, ?angayl? Kovboy, Üç Kabaday?, Yah?i Bat?, Git Herkesi Öldür ve Yaln?z Geri Gel, The Iron Horse, 3 Bad Men, Jonah Hex, Cheyenne's Pal, Wagon Master, Amerikan Haydutlar?, The Cowboy Way, The Cameo of the Yellowstone, Bill Sharkey'nin Son Oyunu, Who Was the Man?, Tiger Thompson, Genç Silah?örler II. Al?nt?: Bat?n?n Zaferi, 1962 ABD yap?m? epik western filmidir. Özgün ad? How the West Was Won (Tr: Bat? Nas?l Kazan?ld?) olan film Türkiye'de Aral?k 1968'de sinemalarda gösterime girmi?ti. Bu fim 1952 y?l?nda geli?tirilen Cinerama tekni?i ile çekilmi? ilk birkaç filmden biridir. Bu teknikte üç adet senkronize kamera kullan?larak çekilen film yine üç projektörle e? zamanl? olarak içbükey, dev bir perdeye yans?t?l?yordu. Çok pahal? bir sistem olan gerçek "üç ?eritli" Cinerama tekni?i ile sadece 10 film çevrilebilmi?ti. Daha sonra Cinerama'n?n çe?itli basitle?tirilmi? versiyonlar? da ç?kt?. Cinerama, çok özel sinema salonlar? gerektirdi?i için (Bugünün IMAX'leri gibi), haliyle daha geni? bir seyirci kitlesine ula?abilmek için filmin 70mm ve 35mm bask?lar? da yap?lm??t?. Türkiye'de de 35mm bask?s? gösterime girmi?ti. 3 saate yak?n süren bu film 1839 ve 1889 y?llar? aras?nda Amerika'n?n bat?s?na do?ru yay?lan insanlar?n destans? öykülerini anlat?rken, bu k?tan?n tarihinin mihenk ta?lar? olan Amerikan ?ç Sava??, Alt?na hücum, de...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición