Suriye tarihi: 1948 Arap-Israil Savasi, Asur, Golan Tepeleri, Hama, I. Dünya Savasi Sina ve Filistin Cephesi, Mezopotamya, Nebatiler, Palmira

 
9781232935216: Suriye tarihi: 1948 Arap-Israil Savasi, Asur, Golan Tepeleri, Hama, I. Dünya Savasi Sina ve Filistin Cephesi, Mezopotamya, Nebatiler, Palmira
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 57. Bölümler: 1948 Arap-?srail Sava??, Asur, Golan Tepeleri, Hama, I. Dünya Sava?? Sina ve Filistin Cephesi, Mezopotamya, Nebatiler, Palmira, Palmira ?mparatorlu?u, Selevkos ?mparatorlu?u, Suriye'deki arkeolojik sitler, Suriye'deki katliamlar, Suriye'nin Yahudi tarihi, Suriye Selçuklu Devleti, Süryaniler, Zengiler, Mezopotamya mimarisi, Musta'arabi Yahudileri, Feyruz, Aramice, Babil ve Asur uygarl?klar?, Zenobia, Üçüncü Ur Hanedan?, ?am vakas?, Süryanice, Nureddin Mahmud Zengi, Hamdaniler, Nakba Günü, Hama katliam?, F?rat, Efraim, Alavi Devleti, Ninova, Petra, Frans?z Suriye Mandas?, Dürzi Ayaklanmas?, Hormuzd Rassam, Korupedyon Muharebesi, Suriye Arap Krall???, Maveraünnehir, Hermon Da??, Birle?ik Arap Cumhuriyeti, Palmira Havaalan?, Ubaid, Tutu?, Panyum Sava??, I. ?madeddin Zengi, Deyrulzafarân Manast?r?, Kargam??, ?ükrü el Kuvvetli, Kade?, Ma'ale Gamla, II. Aretas, Kara Dikilita?, Elaml?lar, Nusaybin Okulu, Mor Loozor Manast?r?, Va??uganni, Ankyra Muharebesi, Apama, Nabonidus, Bel?azzar, Nebatî Krall???, Rabil II Soter, ?almanezer. Al?nt?: Mezopotamya sözcü?ü Grekçe Potamos (nehirler) ve Mezos (aras?)sözcüklerinin birle?iminden do?mu?tur ve bu yeni sözcük genel anlamda F?rat ve Dicle nehirlerinin Anadolu'yu terk etti?i bölgeden ba?lay?p iki nehrin birle?erek Basra körfezine döküldü?ü noktaya dek uzanan nehirler aras?ndaki geni? alan? kapsar. Mezopotamya batakl?k ve balç?k bir bölgedir. Her y?l iki nehrin ta?k?nlar?yla bölge sular alt?nda kal?r ama bu ta?k?nlar ayn? zamanda bölgenin bereketidir. Bu nedenle çok eskiden beri bölgede ya?am vard?r. Ayn? nedenle bir cazibe merkezi olan bölgede hiçbir zaman uzun süreli bir otorite ba?a geçmemi?tir. Bölge zaman zaman yerli halklar ve sald?rgan kavimlerin idaresine girmi?tir. Bölgeyi, Ba?dat'? orta nokta al?p A?a?? ve Yukar? Mezopotamya olarak adland?rabiliriz. Yukar? Mezopotamya Asur yurdudur. Ba?dat'?n hemen a?a??s?nda Akad ve Babil, onun alt?nda Sümerler ve üçünün do?usunda Elemler görü...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición