Suçlular: Aryan Kardesligi, Hirsizlar, Kanun kaçaklari, Korsanlar, Kurgusal suçlular, William Kidd, Barbaros Hayreddin Pasa, Henry Morgan

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232935100: Suçlular: Aryan Kardesligi, Hirsizlar, Kanun kaçaklari, Korsanlar, Kurgusal suçlular, William Kidd, Barbaros Hayreddin Pasa, Henry Morgan
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 28. Bölümler: Aryan Karde?li?i, H?rs?zlar, Kanun kaçaklar?, Korsanlar, Kurgusal suçlular, William Kidd, Barbaros Hayreddin Pa?a, Henry Morgan, Vito Genovese, Oruç Reis, Winona Ryder, John Gotti, Hajduk, Geçmi?in Gölgesinde, Patty Hearst, Kanun Kaçaklar? Listesi, Kelebek Etkisi, Miami Vice, Selçuk Parsadan, Mahmut Y?ld?r?m, Ilich Ramirez Sanchez, Pablo Escobar, Francis Drake, Lucky Luciano, Frank Martin, Richard Brewer, Deniz Kavimleri, Abuzer U?urlu, Tony Montana, Fehriye Erdal, Alexander Selkirk, Frank Abagnale, Tecavüzcü Co?kun, Bender, Türkân Kaya, Figüran Bob, Margaret MacDonald, Oral Çelik, Claude Speed, Rupert Thorne, Khaled Al Bazari, Magica De Spell, Nelson Muntz, Yalç?n Özbey, Aykut Metin, Nam Cam, Vincent Gotti. Al?nt?: William "Captain" Kidd Hint okyanusuna yapt??? bir deniz seferinin ard?ndan korsanl?k suçlamas?yla yarg?lanmas? ve idam edilmesiyle hat?rlanan ?skoç denizcidir.Baz? modern tarihçiler Kidd'in yaln?zca hükümet ad?na çal??an bir korsan olmas?n? sebep göstererek korsanl?kta sahip oldu?u ününün haks?z oldu?unu dü?ünmektedirler.Kidd'in as?l ünü ?ngiliz Parlamentosu'nun kendisini sorgulamas?ndan ve sonras?nda ç?kar?ld??? duru?madan önce meydana gelen sansasyonel olaylar?n ard?ndan yay?lm??t?r.Kidd'in engin denizlerdeki ya?malar? korsanl?k ad?na olsun ya da olmas?n kendi zaman?ndaki hükümet ad?na çal??an veya di?er korsanlara nazaran hem daha az zararl? hem de daha az yararl? olmu?tur. Farkl? kaynaklarda Kidd'in Greenock do?umlu oldu?u iddia edilse de yap?lan ?ecere ara?t?rmalar?nda Kidd'in Dundee do?umlu oldu?u saptand?.Baz? rivayetlere ve hikâyelere göre Kidd'in babas?n?n bir ?skoç Kilisesi papaz? oldu?u dü?ünülmektedir.Babas?n?n ölümünün ard?ndan Kidd 5 ya??nda iken New York kolonisine götürüldü.Burada kendisine içerisinde üç tane yöneticinin de bulundu?u koloni vatanda?lar? aras?ndan baz? önemli ?ahsiyetler yard?mda bulundu. Dokuz Y?l Sava?? s?ras?nda New York illerinden Massachusetts'den Kidd'e verilen New Engl...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición