Osmanli askerleri: Ismail Enver, Yakub Cemil, Ahmet Muhtar Pasa, Rauf Orbay, Halil Kut, Colmar von der Goltz, Esref Sencer Kusçubasi

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232932178: Osmanli askerleri: Ismail Enver, Yakub Cemil, Ahmet Muhtar Pasa, Rauf Orbay, Halil Kut, Colmar von der Goltz, Esref Sencer Kusçubasi
Reseńa del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 31. Bölümler: ?smail Enver, Yakub Cemil, Ahmet Muhtar Pa?a, Rauf Orbay, Halil Kut, Colmar von der Goltz, E?ref Sencer Ku?çuba??, Mehmet Esat Bülkat, ?skender Bey, Mehmed ?emseddin Pa?a, Turahan Bey, ?brahim Çolak, Osman Nuri Pa?a, Ömer Fahreddin Türkkan, Otto Liman von Sanders, ?eker Ahmet Pa?a, Köse Mihal, ?skender Pa?a, Ulubatl? Hasan, Yedi Sekiz Hasan Pa?a, Hac? ?lbey, Müstecip Onba??, Mehmet Ali Pa?a, Süleyman Hüsnü Pa?a, Ba?datl? Ruhi, Deli Fuad Pa?a, Faik Süleyman Pa?a, Ömer Muhtar, Ziya Yergök, Çerkes Hasan, Ahmed e?-?erif es-Senusi, Ahmed Eyüb Pa?a, Ç?rpanl? Abdülkerim Nadir Pa?a, Humbarac? Ahmet Pa?a, Hüseyin Hüsnü Pa?a, Behram Pa?a, Friedrich Kreß von Kressenstein, Michal Czajkowski, Kurdo?lu Hayreddin H?z?r Reis, ?brahim Peçevi, Konur Alp, Mü?ir Kâz?m Pa?a, Süleyman Askeri, Celadet Ali Bedirhan, Hobart Pa?a, Abdurrahman Gazi, Fra?ereli Abdül Bey, Akça Koca, Hoca ?smail Efendi, Mahmut Kamil Pa?a, Samsa Çavu?. Al?nt?: Enver Pa?a (?smail Enver, ??????? ????, d. 22 Kas?m 1881, ?stanbul - ö. 4 A?ustos 1922, Tacikistan), Osmanl? ?mparatorlu?u'nun son y?llar?nda Türk asker ve siyaset adam?. ?ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucu ve önderleri aras?nda bulunmu?, 1913'te "Bab?ali Bask?n?" ad? verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sa?lam??, 1914'te Almanya ile askeri ittifaka önayak olarak Osmanl? Devleti'nin I. Dünya Sava??'na girmesine öncülük etmi?, sava? y?llar?nda "Harbiye Naz?r? ve Ba?kumandan Vekili" s?fat?yla askeri politikay? yönetmi?tir. I. Dünya Sava??'n?n yenilgi ile sonuçlanmas? üzerine, Almanya ve Rusya'da Türk halklar?'n?n biraraya getirilmesi amaçl? pek çok mücadelede bulunmu?, Sovyet hükűmetinin deste?ini kaybettikten sonra Orta Asya Türklerini, Rus i?galine kar?? ayakland?rmak amac?yla gitti?i Türkistan'da Bol?evik Ruslar'a kar?? yapt??? bir çat??ma s?ras?nda ölmü?tür. 1914'te Padi?ah Abdülmecit'in torunu (?ehzade Süleyman'?n k?z?) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanl? hanedan?na damat olmu?tur. Bu evlil...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición