Kürt asilli Türkler: Ahmet Kaya, Yildiz Tilbe, Ibrahim Tatlises, Özcan Deniz, Hülya Avsar, Yilmaz Güney, Yusuf Ziya, Abdullah Cevdet

 
9781232929116: Kürt asilli Türkler: Ahmet Kaya, Yildiz Tilbe, Ibrahim Tatlises, Özcan Deniz, Hülya Avsar, Yilmaz Güney, Yusuf Ziya, Abdullah Cevdet
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 34. Bölümler: Ahmet Kaya, Y?ld?z Tilbe, ?brahim Tatl?ses, Özcan Deniz, Hülya Av?ar, Y?lmaz Güney, Yusuf Ziya, Abdullah Cevdet, Ya?ar Kemal, Hüseyin Vas?f Ç?nar, Murathan Mungan, Abdülkadir Aksu, At?f Y?lmaz, Mehmet Zafer Ça?layan, Zara, Cibranl? Halit, ?eyh Said, Yavuz Ekinci, Özgür Do?an, Kamran ?nan, Vedat Günyol, Hüseyin Karabey, Mehmet Mehdi Eker, Mahmut Tuncer, Zaro A?a, Emine Ayna, Mehmet ?im?ek, Abdülkadir Aygan, ?ivan Perwer, Rojda Demirer, Ersin Korkut, Rojin, Ferzende Kaya, Muhsin K?z?lkaya, Azad Ziya Eren, Gültan K??anak, Mustafa Erdo?an, Gani Rüzgar ?avata, Aysel Tu?luk, Metin Kaygalak, Suzan Samanc?, Belçim Bilgin Erdo?an, Aynur Do?an, Veysi Erdo?an, Feyzi Pirinççio?lu, Hozan Diyar, Nurettin Demirta?, Cemal Kutay, ?lyas Sami Mu?, Zilan Odaba??, Nihat Do?an, Metin Uca, Servet Kocakaya, Veysel Öngören, Fad?l Öztürk, R?za Kotan, Hüseyin Fehmi F?rat. Al?nt?: Ahmet Kaya (28 Ekim 1957; Malatya - 16 Kas?m 2000; Paris), Türkiye'de 1980 ve 1990'larda ç?kard??? albümler ve verdi?i konserlerle tan?nm??, anne taraf?ndan Türk, baba taraf?ndan Kürt kökenli Türk ?ark?c? ve besteci. 1957 y?l?nda Malatyal? bir ailenin be?inci çocu?u olarak do?du. Babas? Sümerbank mensucat fabrikas?nda çal??an bir i?çiydi. ?lkokulu Malatya'da okudu. Müzikle alt? ya??nda babas?n?n hediye etti?i ba?lama ile tan??t?. Okuldan geri kalan zamanlar?nda plak ve kaset satan bir dükkânda çal??maya ba?lad?. Ailesinin geçim s?k?nt?s? çekmesi nedeniyle 1972'de ?stanbul Kocamustafapa?a'ya göç ettiler ve okulu b?rakmak zorunda kald?. ??portac?l?k ve çe?itli i?yerlerinde ç?rakl?k yapt?. Bu dönemde küçük bir yerle?im yerinden büyük bir ?ehre ta??nman?n ve al??man?n s?k?nt?lar?n? ya?ad?. Bu s?k?nt?lar?n? bir belgeselde ?öyle dile getirdi: Onalt? ya??nda yasad??? afi? basmaktan hapse at?ld?. Daha sonra birkaç arkada??yla birlikte Halk Birimleri Derne?i'nin çal??malar?na kat?ld?. Bu çal??malar? s?ras?nda çe?itli etkinliklerde ba?lama çalmaya devam etti. Bo?aziçi Üniversitesi...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición