Cinsellik: Bitki cinselligi, Cinsel davranis biçimleri, Cinsellik taslaklari, Hayvan cinselligi, Insan cinselligi, Cinsiyet, Cinsel iliski

 
9781232922728: Cinsellik: Bitki cinselligi, Cinsel davranis biçimleri, Cinsellik taslaklari, Hayvan cinselligi, Insan cinselligi, Cinsiyet, Cinsel iliski
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 44. Bölümler: Bitki cinselli?i, Cinsel davran?? biçimleri, Cinsellik taslaklar?, Hayvan cinselli?i, ?nsan cinselli?i, Cinsiyet, Cinsel ili?ki, Erkek sünneti, Hayvanlarda e?cinsel davran??lar, Cinsel yönelim, Anal seks, Kad?n, Bekâret, Ba?tan ç?karma, Prezervatif, Vajina, Cinsel ili?ki biçimleri, Erkek organ, Libido, Zina, Grup seksi, Cinsel feti?izm, Bo?alma, Cinsiyet de?i?tirme ameliyat?, Mastürbasyon, Heteroseksüellik, Hermafroditlik, Erkek erke?e seks, Erken bo?alma, Seksoloji, Çocuk pornografisi, Orgazm, Uluslararas? Lezbiyen ve Gey Birli?i, Kama Sutra, Sadomazo?izm, Bo?alma sahnesi, Hijra, Zoofili, Nekrofili, Gebelik, Araya Parça Giren Y?llar, Cinsiyet Üzerine, G-noktas?, ?nterseksüellik, Sex shop, Fallop tüpleri, Platonik a?k, Seks pozisyonlar?, Erotizm, Seksüel dimorfizm, Di?i, Heteroseksizm, Diphallia, Kad?nlarda bo?alma, Parafili, Sybian, Toplumsal cinsiyet, Femidom, Fisting, Aksesuar feti?izmi, Karpel, Hermafroditizm, Mezuniyete kadar lezbiyen, Otoseksüel, Ten uyumu, Homo-esnek, Yestergay, Hasbian, Butch, Stone butch. Al?nt?: Cinsiyet (e?ey ya da cinslik olarak da adland?r?l?r), erkek ve kad?n?n aras?ndaki cinsellik temelli biyolojik farkl?l??? ve feminist teoride kad?n ve erkek davran??? aras?ndaki sosyal olarak in?a edilmi? farkl?l?klar? gösteren ve bu yönüyle farkl? ba?lamlarda farkl? kullan?mlara sahip bir kavramd?r.Cinsiyet kavram?, bir bireyin sahip oldu?u fizyolojik, biyolojik ve genetik özellikleri olarak da tan?mlanabilir. Bu özellikler bireyler aras?nda e?itsizli?in olu?mas? için bir sebep de?ildir. Bu özellik sadece cinsiyet fark? yaratmaktad?r. T?p bilimlerinde cinsiyet iki tanedir. 1) Di?i (cinsiyet) 2) Erkek (cinsiyet) (Bu s?ralama abecesel bir s?ralamad?r) Toplumsal cinsiyet kavram?, biyolojik cinsiyetten farkl? olarak, bir ki?inin, "sosyal" veya "psikolojik" cinsiyetini tan?mlar. Söz konusu kavram ?ngilizceden, özellikle toplumsal/sosyal cinsiyet (gender) ile biyolojik cinsiyet (sex) aras?ndaki ayr?m? gözete...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición