Casusluk: Casus filmleri, Casusluk romanlari, Casusluk skandal ve olaylari, Derin devlet, Ali Galip olayi, Üçüncü Adam, Bahçelievler katliami

 
9781232922575: Casusluk: Casus filmleri, Casusluk romanlari, Casusluk skandal ve olaylari, Derin devlet, Ali Galip olayi, Üçüncü Adam, Bahçelievler katliami
Reseńa del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 39. Bölümler: Casus filmleri, Casusluk romanlar?, Casusluk skandal ve olaylar?, Derin devlet, Ali Galip olay?, Üçüncü Adam, Bahçelievler katliam?, Sabahattin Ali, 39 Basamak, Ani Tehlike, Askeri casusluk ve ?antaj davas?, Bizim Gibi Casuslar, The Secret Agent, Türk ?ntikam Tugay?, U-2 Krizi, Panama Terzisi, What's Up, Tiger Lily?, USS Pueblo, Nuri Killigil, Son Ültimatom, Mu?lal? Olay?, Otuz Dokuz Basamak, Ahtapot, Alt?n Tabancal? Adam, A?ktan da Üstün, Aram?zda Casus Var, Avanak Ajan: Alt?n Ku?, Öldürme Yetkisi, Ak?ll? Ol, Ay Harekat?, ?nsan ?ki Kere Ya?ar, Yar?n Asla Ölmez, Ölümsüz Elmaslar, Alaattin Çak?c?, Beni Seven Casus, Y?ld?r?m Harekat?, Breach, Sahtekarlar, Casino Royale, Ronin, Ya?amak ?çin Öldür, Alt?n Göz, Medusa Darbesi, Ya?ayan Gün I??klar?, Dezenformasyon, Casus Oyunu, Casus Aile, Sicherheitsdienst, Eavesdropping, Gönüllü ajan, Abwehr, Gizli mü?teri, Özel Harp Dairesi, Echelon, Sanayi casusu. Al?nt?: Ali Galip Olay?, Sadrazam Damat Ferit Pa?a hükűmetinin, Elaz?? Valisi Ali Galip Bey'in önderli?inde Sivas Kongresinin yap?lmas?n? engellemeye ve Mustafa Kemal Pa?a'y? ortadan kald?rmaya, Heyet-i Temsiliye ve Milli Mücadeleyi durdurmaya çal??t??? giri?im. Bu olaya Elaz?? Valisi Ali Galip Bey'in yan? s?ra Malatya Mutasarr?f? Halil Bey, ?ngiliz istihbarat Binba??s? Covbertin Noel ve Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucular?ndan olan Kürt a?iret reislerinin o?ullar? da kat?lm??t?r. 9. Ordu Müfetti?i Mustafa Kemal Pa?a, 17 Nisan 1919, SamsunDamat Ferit Sadrazaml???ndaki Hürriyet ve ?tilaf F?rkas? Hükümeti, ?ngiltere ile iyi ili?kiler kurularak saltanat?n sürdürülebilece?ini dü?ünüyordu. Ferit Pa?a 5 Nisan 1920 tarihinde Sadrazam olur olmaz ?ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Robbeck ile milli kuvvetlerin durdurulmas? hususunu konu?tu. ?ngiliz'lerin deste?i ve onay? ile milli direni?i k?rmak için Hilafet Ordusu'nu kurdurdu, Kuva-y? Milliye'cilerin öldürülmelerinin farz oldu?unu belirten fetva ç?kartt?rd?. 9. Ordu Müfetti?i, Mustafa Kemal P...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición