Zeleznicní vozidla: Hnací vozidla, Konstrukce kolejových vozidel, Speciální zeleznicní vozidla, Vlaky, Zeleznicní vozy, Podvozek

 
9781232856818: Zeleznicní vozidla: Hnací vozidla, Konstrukce kolejových vozidel, Speciální zeleznicní vozidla, Vlaky, Zeleznicní vozy, Podvozek
Reseña del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 65. Kapitoly: Hnací vozidla, Konstrukce kolejových vozidel, Speciální ?elezni?ní vozidla, Vlaky, ?elezni?ní vozy, Podvozek, Pr?jezd obloukem, Mezinárodní zna?ení ?elezni?ních vozidel, Orient expres, Zrychlova?, Bezpe?nost proti vykolejení, Uspo?ádání pojezdu, Ekvivalentní konicita, Vlakotramvaj, ?elezni?ní dvojkolí, Vysokorychlostní vlak, Heumannova metoda, Talgo, Seznam dr?itel? ?elezni?ních vozidel registrovaných v ?esku, Lokomotivní tendr, Wire Train Bus, Obrn?ný vlak, Sací brzda, Vogelova metoda, ?elezni?ní v?z, Rychlost vlaku, Podvalník, Blue Train, P?í?ná mezipodvozková vazba, Lokomotiva, Silni?ní vlak, Odklon, Vlak svobody, Nákladní vlak, Okolek, Multifunction Vehicle Bus, MUV 69, PCC, K?ídlový vlak, Experimentální trakce, Jakobs?v podvozek, Train Communication Network, Podbíje?ka, Špalíková brzda, Lokpool, Postrk, Posun, Tra?ová t?ída, S? 600, Heberleinova brzda, Drezína, Kolejový je?áb, Adhezní hmotnost, Drá?ní vozidlo s nakláp?cí sk?íní, Speciální vozidlo, P?emost?ní záchranné brzdy, Hnací vozidlo, Elektrický v?z, Stoly?nyj Ekspres, Balkánský expres, Bosporský expres. Vý?atek: Podvozek u b??ného kolejového vozidla je ?ást pojezdu opat?ená dvojkolím(-i), která je pohybliv? spojená s rámem nebo samonosnou sk?íní vozidla. V naprosté v?tšin? p?ípad? je v??i rámu nebo sk?íni vozidla oto?ný kolem svislé osy. Pou?ití podvozk? umo??uje pro zadaný polom?r oblouku stavbu delších vozidel, ne? p?i pou?ití rámových pojezd?. Dvoustup?ové vypru?ení, pokud je pou?ito, zvyšuje komfort jízdy. Ideální podvozek by m?l zajistit klidný chod vozidla a? do maximální rychlosti a mezního opot?ebení ?ástí podvozku i koleje, m?l by zajistit bezproblémový pr?jezd obloukem p?i minimálním opot?ebení kol i kolejnic, m?l by být co nejleh?í, aby pom?r nosnosti (obsaditelnosti) vozidla a vlastní hmotnosti byl co nejvyšší, p?edevším u vozidel pro osobní dopravu by m?l mít vypru?ení co nejm?k?í a zárove? udr?ovat podlahu vozidla v konstantní výšce bez ohledu na ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición