Nekolejová vozidla: Jízdní kolo, Motorová vozidla, Prípojná vozidla, Výrobci silnicních vozidel, Automobil, Autobus

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232838319: Nekolejová vozidla: Jízdní kolo, Motorová vozidla, Prípojná vozidla, Výrobci silnicních vozidel, Automobil, Autobus
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 69. Kapitoly: Jízdní kolo, Motorová vozidla, P?ípojná vozidla, Výrobci silni?ních vozidel, Automobil, Autobus, Skupiny ?idi?ského oprávn?ní, Lehokolo, Trolejbus, Seznam sou?ástí jízdního kola, BMX, Motocykl, Kategorie vozidel, Pojízdná prodejna, Horské kolo, Jednokolka, Motorové vozidlo, P?ív?s, Bicycle Sharing, Ko?árek, Vysokozdvi?ný vozík, Poulain-Farman, Traktor, Podvalník, Draisina, Sn?hové ?et?zy, Cyklop?ív?s, Silni?ní vlak, Sklízecí mláti?ka, Omnibus, Létající kolo, ?ty?kolka, Skládací kolo, Kolob??ka, Crawler-Transporter, Osv?tlení motorového vozidla, Nákupní vozík, Motokára, Kole?ko, Elektrické kolo, Elektrická za?ízení motorových vozidel, Sn?hová fréza, Segway, Sn??ný skútr, Lokomobila, Karavan, Rolba na úpravu ledové plochy, Bombardier Recreational Products, Maringotka, Pásový traktor, Palubní p?ístroje motorových vozidel, ?eb?inový v?z, Náv?s, Freestyle BMX, Technická prohlídka silni?ního vozidla, Ko?ský povoz, San?, Sn??ná rolba, Traka?, Invalidní vozík, Parní válec, Oboj?ivelné vozidlo, Moped, Velocipéd, Terénní vozidlo, Henschel, Pojízdná taška, Nákladní kolo, Pásové vozidlo, Silni?ní vlá?ek, Postranní vozík, Trekové kolo, P?ípojné vozidlo, Kor?ák, Vícestopé motorové vozidlo, Kolostav. Vý?atek: Pojem automobil (auto) znamená dvoustopé osobní nebo nákladní silni?ní motorové vozidlo. Oproti této definici mezi automobily obvykle ne?adíme autobusy. Jedná se o jeden z mnoha dopravních prost?edk?. Rozd?lují se dle druhu pohonu, nap?. dieselové, zá?ehové, elektro aj. V roce 2003 bylo na sv?t? 590 000 000 registrovaných automobil?. Po?et osobních automobil? ve sv?t? na 1000 obyvatel Slovo automobil (zastarale kolojezd) pochází z ?eckého („áuto"), samostatn? a latinského ve významu pohyblivý. ?asto se pou?ívá zkrácený tvar auto, ve starší ?eštin? byl rovn?? u?íván doslovný p?eklad slova automobil - samohyb. Automobil je tedy etymologicky definován jako samostatn? se pohybující pozemní dopravní prost?edek, který je nezávislý na kol...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición