Knihy o Stredozemi: Hobit (kniha), Pán prstenu, Silmarillion, Quenta Silmarillion, Pán prstenu: Návrat krále, Pán prstenu: Spolecenstvo Prstenu

5 valoración promedio
( 2 valoraciones por Goodreads )
 
9781232833840: Knihy o Stredozemi: Hobit (kniha), Pán prstenu, Silmarillion, Quenta Silmarillion, Pán prstenu: Návrat krále, Pán prstenu: Spolecenstvo Prstenu
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 23. Kapitoly: Hobit (kniha), Pán prsten?, Silmarillion, Quenta Silmarillion, Pán prsten?: Návrat krále, Pán prsten?: Spole?enstvo Prstenu, Bitva p?ti armád, Jeden prsten, The History of Middle-earth, Prsteny moci, Pán prsten?: Dv? v??e, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, Nedokon?ené p?íb?hy, Athelas, Húrinovy d?ti, Dva valinorské stromy, The Hobbit: An Unexpected Journey, Nauglamír, Dúnadani, Lothlórien, Fëanorova p?ísaha. Vý?atek: Quenta Silmarillion je jádrem a nejrozsáhlejší ?ástí knihy Johna Ronalda Reuela Tolkiena Silmarillion. Pojednává o raných d?jinách sv?ta a p?edevším elf? a jejich válce s Melkorem o zá?ící klenoty silmarily, po nich? nese tento oddíl i celá kniha jméno. Quenta Silmarillion je elfský název, p?elo?itelný jako Zp?v o silmarilech. Kdy? Valar p?išli do Ardy, byla zem? pustá a beztvará. Prvním jejich ?inem proto bylo vytvo?ení symetrického kontinentu, St?edozem?, který cht?li zvelebovat svou další prací; na nejzazším západ? pak byla vytvo?ena zem? Aman. Ne? však stihli Valar Ardu pln? dotvo?it, ohrozil jejich dílo Melkor. Jak se vypráví ji? v Ainulindale, Melkor zatou?il po vlastním stvo?ení, nezávislém na Ilúvatarovi, a proto hodn? pobýval v Prázdnu, aby tam nalezl zdroj bytí. B?hem Hudby se sna?il do ní vnést svá vlastní témata, byl však Ilúvatarem napomenut. Z toho v n?m vznikl hn?v proti Ilúvatarovi, ostatním Valar a p?edevším Ilúvatarovým d?tem, myslícím bytostem, jejich? p?íchod na Ardu byl v Hudb? p?edpov?zen. A tak i Melkor sestoupil na sv?t, nebo? si cht?l vybudovat vlastní panství, v n?m? by mu jiné bytosti ?íkali Pane, a zamýšlel celou zemi jen pro sebe. Ostatním Valar se proto od po?átku pletl do jejich práce a sna?il se ji p?izp?sobit vlastním p?edstavám. P?es Melkorovo ni?ení se poda?ilo Valar nakonec zemi vytvo?it v podob? p?ijatelné pro p?íchod Ilúvatarových d?tí. Proto?e dosud St?edozem dlela ve tm?, vytvo?ili Valar dv? Lampy, které zav?sili na okrajích St?edozem?. Sami se pak usadili na ostrov? ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición