Fauna podle zemí: Fauna Grónska, Fauna Shetland, Fauna v Polsku, Fauna v Cesku, Seznam mekkýsu v Cesku, Seznam ryb Ceska, Seznam ptáku v Cesku

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232828204: Fauna podle zemí: Fauna Grónska, Fauna Shetland, Fauna v Polsku, Fauna v Cesku, Seznam mekkýsu v Cesku, Seznam ryb Ceska, Seznam ptáku v Cesku
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 23. Kapitoly: Fauna Grónska, Fauna Shetland, Fauna v Polsku, Fauna v ?esku, Seznam m?kkýš? v ?esku, Seznam ryb ?eska, Seznam pták? v ?esku, Seznam ohro?ených ?ivo?ich? v ?esku, Seznam vá?ek v ?esku, Seznam ryb Polska, Seznam rovnok?ídlých v ?esku, Sheltie, Shetlandský pony, Seznam savc? v ?esku, Seznam pijavic v ?esku, Seznam netopýr? v ?esku, Seznam plaz? v ?esku. Vý?atek: Seznam m?kkýš? v ?esku obsahuje celkem 247 druh? m?kkýš? ?ijících ve volné p?írod? v ?esku. Dále se ve sklenících vyskytuje nejmén? 11 dalších druh? pl??. V p?írod? se jedná o 219 druh? pl?? (50 druh? sladkovodních pl?? a 169 druh? suchozemských pl??) a 28 druh? ml??. Nep?vodních druh? m?kkýš? je v ?esku v p?írod? 9 druh? pl?? (5 sladkovodních a 4 suchozemské druhy) a 4 druhy ml??. Tj. celkem 9 vodních nep?vodních druh? m?kkýš? v p?írod? ?eska. P?ehled po?tu druh? V ?esku jsou 2 endemické druhy m?kkýš?: výv?rka slovenská Alzoniella slovenica na Morav? (a také na Slovensku) a v?etenatka lesklá Bulgarica nitidosa také v ?echách. Historické seznamy nebo p?ehledy ?eské malakofauny z 19. století jsou: Schöbl (1860), Slavík (1868) a Uli?ný (1892-95). Seznamem m?kkýš? ?ech Vojena Lo?ka je práce Lo?ek (1948). Další práce jsou seznamy recentních druh? pro celé ?eskoslovensko: Lo?ek (1949), Lo?ek (1956) a následující seznam zahrnuje i kvartérní druhy: Lo?ek (1964). Seznamy sladkovodních druh? jsou: Beran (1998) a Beran (2002). Status ohro?ení 237 druh? obsahuje seznam z roku 2001 (Ju?i?ková et al. 2001). Je na n?m zalo?en také ?ervený seznam dostupný on-line. Pouze ohro?ené druhy zahrnuje seznam Beran et al. (2005). Seznam Ju?i?ková et al. (2008) zahrnuje 245 druh?. Seznam Horsák et al. (2010) zahrnuje 247 druh?. V p?ehledu jsou uvedeny pouze ?ády, ?eledi a jednotlivé druhy. U nich je uveden výskyt na Morav? ?i v ?echách a zda se jedná o nep?vodní ?i lokáln? vyhynulý druh. Nep?vodní druhy vyskytující se v ?esku pouze synantropn? ve sklenících jsou uvedeny samostatn? ní?e. Ner...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición