Dejiny Mongolska: Dzúngarský chanát, Zlatá horda, Mongolská ríse, Dynastie Cching, Mongolský vpád do Evropy, Merkité

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232826934: Dejiny Mongolska: Dzúngarský chanát, Zlatá horda, Mongolská ríse, Dynastie Cching, Mongolský vpád do Evropy, Merkité
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 24. Kapitoly: D?úngarský chanát, Zlatá horda, Mongolská ?íše, Dynastie ?ching, Mongolský vpád do Evropy, Merkité, Mongolské invaze do Japonska, Roman Fjodorovi? Ungern von Sternberg, Mongolsko-tibetská smlouva o p?átelství a spojenectví, Mongolský vpád na Moravu roku 1241, N?r?inská smlouva, Bitva o Mongolsko, Vn?jší Mongolsko, Seznam mongolských chán?, Chatanbátar Magsard?av, Sibi?ský trakt, Jumd?ágín Cedenbal, Ajgunská smlouva, Ministerstvo závislých dr?av, Tajná kronika Mongol?, Bord?iginové, Kurultaj, Bitva na ?ece Kalce, Bogdgegén, Bekter, Mongolský dolar, Jarlyk. Vý?atek: D?úngarský chanát (mongolsky ????????? ????? ???) byla poslední velká nomádská ?íše na euroasijských stepích. Rozkládal se na území D?úngarska, od Velké ?ínské zdi na východ? a? po dnešní východní Kazachstán na západ?. Chanát existoval od po?átku 17. do poloviny 18. století. Po rozpadu mongolské ?íše p?ipadla v?tší ?ást st?ední Asie ?ingizchánovu druhému synovi ?agatajovi, který zde zalo?il ?agatajský chanát. V polovin? 14. století byl chanát p?ipraven o svoje západní oblasti Tamerlánem a pozd?ji se dostal do podru?í Tímúrovské ?íše. Mongolské obyvatelstvo se postupn? turkizovalo. Na druhé stran? po pádu mongolské dynastie v r. 1368 za?al dlouhodobý st?et mezi východními (chalšskými) a západními (ojratskými) Mongoly, který m?l za následek postupné vytla?ování Ojrat? na západ. Ojratské kmeny (Chošúdi, ?orosové, Torguti a Dörvöti) sdru?ené v kmenový svaz ?ty?i Ojraté p?imkly k sob? i n?které menší kmeny (nap?. Chojty) a postupn? se stávaly dominantní silou oblasti mezi Balchašem a Bajkalem, kde ko?ovaly. Na za?átku 17. století byli Ojraté vytla?eni a? do dnešního východního Kazachstánu a jejich p?vodní rodové struktury se za?ínaly rozpadat. V té dob? Torguti sídlili podél severních p?ítok? Irtyše, Išimu a Tobolu, a byli nejzápadn?jším mongolským kmenem. Na druhé stran? Chošúdi byli nejvýchodn?jším ojratským kmenem, usídleným u jezera Zajsan a podél dolního toku Ir...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición