Biomasa: Drevo, Energetické byliny, Tvrdost dreva, Pyrolýza, Slunecnice topinambur, Kácení, Konopí seté, Laskavec, Vrba, Biorafinerie

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232823797: Biomasa: Drevo, Energetické byliny, Tvrdost dreva, Pyrolýza, Slunecnice topinambur, Kácení, Konopí seté, Laskavec, Vrba, Biorafinerie
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 39. Kapitoly: D?evo, Energetické byliny, Tvrdost d?eva, Pyrolýza, Slune?nice topinambur, Kácení, Konopí seté, Laskavec, Vrba, Biorafinerie, ?i?orka pestrá, Seno, Dendrochronologie, D?evovláknitá deska, Pazde?í, Kompozitní d?evo, P?ekli?ka, Spalování, Chlévský hn?j, Kejda, Balsa, Zply?ování, Bioplast, D?evot?íska, Sv?tlice barví?ská, Kapalné biopalivo, D?ev?né palubky, Stavba d?eva, Samorost, Aktivní uhlí, D?ev?né uhlí, ?ezivo, D?evoplyn, Polotvrdá d?evovláknitá deska, Sláma, Energetické plodiny, La?, D?eváky, Blackwood africký, Briketa, Lak, Zebrawood, Piliny, Eben, Palisandr, Rychlerostoucí d?eviny, Plynné biopalivo, Trám, Mahagon, Fládr, Padouk, Lepená d?ev?ná konstrukce, Prkno, Mo??vka, Klacek, Hnoj?vka, Hoblování, Kampeškové d?evo, Pla?ka, Fošna, Mezinárodní organizace pro tropické d?evo, D?e?ové paprsky, Prysky?i?né kanálky, Št?pka, Smrš?ování, Je?ek, Krajinka. Vý?atek: D?evo je pevné pletivo stonk? vyšších rostlin, které ozna?ujeme jako d?eviny. Vzniká v rostlinách z meristémových bun?k. D?evo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druh? biomasy. Je to snadno dostupný p?írodní materiál, který lidé široce vyu?ívají po celou dobu své historie. voda v r?zném mno?ství (podle ro?ního období, stupn? vyschnutí d?eva atd.)Celulóza a hemicelulózy pat?í mezi polysacharidy a bývají souhrnn? ozna?ovány jako holocelulóza. Struktura d?eva t?ešn?Stavba d?eva se rozlišuje dle m??ítka zkoumání na: Hustota d?eva (nesouvisí s d?lením d?eva na husté a ?ídké) se vyjad?uje klasicky v kg/mł. D?eva s vysokou hustotou bývají ozna?ována jako t??ká, s nízkou jako lehká. Konkrétní hodnota nezále?í pouze na druhu d?eviny, ale i na vlhkosti, r?stových podmínkách a míst? odb?ru vzorku. Typická hodnota je orienta?ní údaj pro suché d?evo. ?erstvým d?evem (neboli syrovým) je mín?n stav po pora?ení ?ivého stromu, bez sušení. Suché d?evo je p?irozen? na vzduchu vyschlé, bez um?lého dosušování (obvykle bývá udáváno 12 nebo 15% vlhkosti). Pokud s...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición