Arpadovci: Konstancie Uherska, Ond Ej I., Bela I. Uhersky, Bela IV., T Pan I. Svaty, Koloman Uhersky, Ond Ej II. Uhersky, Al B Ta Durynska

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232823131: Arpadovci: Konstancie Uherska, Ond Ej I., Bela I. Uhersky, Bela IV., T Pan I. Svaty, Koloman Uhersky, Ond Ej II. Uhersky, Al B Ta Durynska

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 30. Kapitoly: Konstancie Uherská, Ond?ej I., Béla I. Uherský, Béla IV., Št?pán I. Svatý, Koloman Uherský, Ond?ej II. Uherský, Al?b?ta Durynská, Ladislav IV. Kumán, Béla II. Uherský, Béla III. Uherský, Al?b?ta Arpádovna, Št?pán II. Uherský, Svatý Ladislav, Helena Uherská, Markéta Uherská, Ond?ej III., Al?b?ta Uherská, Št?pán III. Uherský, Št?pán V. Uherský, Gejza, Adléta Uherská, Marie Uherská, Koloman Hali?ský, Anna Uherská, Emerich Uherský, Almoš Chorvatský, Al?b?ta Kumánka, Vazul, Béla Uherský, Jolanda Uherská, Adléta Arpádovna, Levente, Gejza II. Uherský, Gejza Uherský, Ladislav Lysý, Šalamoun I. Uherský, Svatý Imrich, Kinga Polská, Boris Uherský, Eufemie Uherská, Zoltán. Vý?atek: Konstancie Uherská (17. února 1180 - 6. prosince 1240, P?edklášte?í) byla ?eská královna a druhá man?elka P?emysla Otakara I. Konstancie pocházela z uherského královského rodu Arpádovc?, jejími rodi?i byli král Béla III. a Ane?ka de Châtillon. Byla sestrou dvou uherských král?, Emericha a Ond?eje II. Její sestra Markéta se roku 1185 stala byzantskou císa?ovnou a její teta Al?b?ta Uherská byla man?elkou ?eského kní?ete Bed?icha. Roku 1189 byla Konstancie zasnoubena se synem Fridricha I. Barbarossy, rovn?? Fridrichem, který ale zahynul b?hem k?í?ové výpravy ve Svaté zemi. Koncem roku 1197 se P?emyslu Otakarovi I. poda?ilo znovu nastoupit na ?eský tr?n, avšak man?elku Adlétu s d?tmi ji? za sebou do ?ech nepustil. Neznáme pohnutky tohoto ?inu, ale nepochopitelné je zvlášt? zavr?ení ji? dosp?lého syna Vratislava. P?emyslovi bylo té dob? ji? minimáln? ?ty?icet let a svým ?inem riskoval, ?e p?ijde o d?dice. V roce 1199 se ambiciózní P?emysl, jeho? plán?m lépe vyhovovalo man?elství s uherskou princeznou ne? s dcerou „pouhého" míše?ského markrab?te, o?enil s Konstancií Uherskou. P?esné datum není známo, ale po?átkem roku 1199 se v Uhersku zdr?ovali ?eští vyslanci, kte?í z?ejm? m?li domluvit s?atek. Král byl o asi dvacet nebo p?tadvacet let starší ne? uherská prince...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición