Historia Augustowa: 1 Pulk Ulanów Krechowieckich, 81 Pulk Strzelców Grodzienskich, Oblawa augustowska, Kanal Augustowski

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232683445: Historia Augustowa: 1 Pulk Ulanów Krechowieckich, 81 Pulk Strzelców Grodzienskich, Oblawa augustowska, Kanal Augustowski
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: 1 Pu?k U?anów Krechowieckich, 81 Pu?k Strzelców Grodzie?skich, Ob?awa augustowska, Kana? Augustowski, Kalendarium historii Augustowa, Grupa Trojanki, Obwód Augustów AK, Województwo augustowskie, Rejon augustowski, III Korpus Augustowski, 62 Dywizja Strzelecka Wojsk Wewn?trznych NKWD, 385 Pu?k Strzelecki Wojsk Wewn?trznych NKWD, 1 Pu?k Jazdy Augustowskiej, Gubernia augustowska, Trakt Zapuszcza?ski, Szlak Batorego. Fragment: 1 Pu?k U?anów Krechowieckich im. Pu?kownika Boles?awa Mo?cickiego - polski pu?k kawalerii z okresu mi?dzywojennego, odtworzony w ramach Armii Krajowej oraz jako pu?k pancerny w ramach Polskich Si? Zbrojnych na Zachodzie. Swój rodowód wywodzi od 1 Pu?ku U?anów utworzonego w ramach Legionu Pu?awskiego, za? przydomek krechowieccy od miejscowo?ci Krechowce ko?o Stanis?awowa, gdzie pod dowództwem p?k Mo?cickiego stoczy? swój pierwszy zwyci?ski bój. Rozwi?zany w maju 1918, zosta? odtworzony na podstawie decyzji Rady Regencyjnej w listopadzie tego? roku. Od grudnia 1918 do sierpnia 1919 bra? udzia? w w wojnie polsko-ukrai?skiej, gdzie ws?awi? si? obron? Gródka Jagiello?skiego, czym przyczyni? si? do powodzenia odsieczy Lwowa. Bra? udzia? w obj?ciu Pomorza we w?adanie Rzeczypospolitej oraz 10 lutego 1920 w jej za?lubinach z morzem. W wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 prowadzi? zwyci?skie walki w Koziatyniu, z armi? konn? Budionnego pod Wo?odark?, Korosteniem, Zamo?ciem i Ostrogiem, nad S?ucz?, Bugiem, Styrem i Horyniem. Po zako?czeniu wojny, na wiosn? 1921, zaj?? stare "carskie" koszary w Augustowie, w których stacjonowa? do 1939. W kampanii wrze?niowej, w sk?adzie Suwalskiej Brygady Kawalerii, walczy? pod Zambrowem, Zalesiem, D?brow? Wielk?, Olszewem. Szlak bojowy zako?czy? pod Kockiem 6 pa?dziernika 1939. Zosta? odtworzony w ramach Polskich Si? Zbrojnych w ZSRR. Sformowano go w wyniku po??czenia: 6 dywizjonu kawalerii/1 pu?ku u?anów, pu?ku kawalerii 5 DP i 7 dywizjonu kawalerii. Po wyj?ciu Armii Polskiej...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición