Jency niemieckich obozów jenieckich: Jency Stalagu VIIIB|344 Lamsdorf, Aleksander Gieysztor, Witold Pilecki, Boleslaw Kontrym

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232682523: Jency niemieckich obozów jenieckich: Jency Stalagu VIIIB|344 Lamsdorf, Aleksander Gieysztor, Witold Pilecki, Boleslaw Kontrym
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 44. Rozdzia?y: Je?cy Stalagu VIIIB/344 Lamsdorf, Aleksander Gieysztor, Witold Pilecki, Boles?aw Kontrym, Jerzy Stefan Stawi?ski, Jerzy Rutkowski, Leszek Owsiany, Jerzy Szuba, Henryk Walkowski, Bernard Adamecki, Roman Bratny, Wiktor Thommée, Stanis?aw Ryszard Dobrowolski, Franciszek Rataj, Wac?aw Zagórski, Stanis?aw Lity?ski, Janusz Brochwicz-Lewi?ski, Miron Bia?oszewski, Juliusz Drapella, Jan Tarnowski, Stefan de Walden, Bronis?aw Konieczny, Karol Anders, Tadeusz Matysek, Lucjan Gi?y?ski, Stanis?aw Steczkowski, Julian Ochman, Antoni Cebulski, Bernard ?wierczyna, Julian Czerwi?ski, Zbigniew Kowalski, Tadeusz Lubicz-Niezabitowski, Marian Orlik, Józef W?adys?aw Kobyla?ski, Wanda Gertz, Jadwiga Beaupré, Ludwik Pius Bartosik, Aleksander Sa?acki, Wanda Tazbir, Kazimierz Czapla, Antoni Staich, Stefan Chos?owski, Tadeusz Przystojecki, Zenon Wiktorczyk, Piotr Ignut, Leon Taylor, Franciszek Malik, Franciszek S?onczy?ski, Jerzy Szulc, Józefa Radzymi?ska, Jacek Mackiewicz, Alina Radkowska, Salvatore Buccello, Leszek Leon Lesisz. Fragment: Witold Pilecki ps. Witold, Druh...; nazwiska konspiracyjne Roman Jezierski, Tomasz Serafi?ski, Leon Bryjak, Jan Uzna?ski, Witold Smoli?ski; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Aunus (ros. O?oniec), zm. 25 maja 1948 w Warszawie) - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, wspó?za?o?yciel Tajnej Armii Polskiej, ?o?nierz Armii Krajowej, wi?zie? i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Oskar?ony i skazany przez w?adze komunistyczne Polski Ludowej na kar? ?mierci, stracony w 1948. Oskar?enie anulowano w 1990. Kawaler Orderu Or?a Bia?ego. Autor pierwszych na ?wiecie raportów o Holokau?cie, tzw. Raportów Pileckiego. Urodzi? si? w pó?nocnej Rosji, dok?d rodzina Pileckich zosta?a przesiedlona przez w?adze rosyjskie w ramach represji za udzia? w powstaniu styczniowym. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat sp?dzi? na zes?aniu na Syberii. Pochodzi? z rodziny szlacheckiej, piecz?tuj?cej si? herbem Leliwa. Ojciec Witolda, ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición