Koscioly tytularne: Tytularne koscioly kardynalskie, Bazylika Matki Bozej Wiekszej, Bazylika sw. Bartlomieja na Wyspie Tyberyjskiej

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232681137: Koscioly tytularne: Tytularne koscioly kardynalskie, Bazylika Matki Bozej Wiekszej, Bazylika sw. Bartlomieja na Wyspie Tyberyjskiej
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia?y: Tytularne ko?cio?y kardynalskie, Bazylika Matki Bo?ej Wi?kszej, Bazylika ?w. Bart?omieja na Wyspie Tyberyjskiej, Ko?ció? San Luigi dei Francesi w Rzymie, Bazylika ?w. Paw?a za Murami, Bazylika Naj?wi?tszej Maryi Panny na Zatybrzu, Santa Prassede, Bazylika ?w. Piotra w okowach, Ko?ció? Santa Maria in Cosmedin, Bazylika ?w. Apolinarego w Rzymie, Bazylika Santa Maria sopra Minerva, Bazylika Santa Maria in Aracoeli, Bazylika ?wi?tego Krzy?a w Jerozolimie, Bazylika ?w. Klemensa, Ko?ció? ?w. Jerzego na Velabrum, Bazylika Czterech Koronatów, Ko?ció? Naj?wi?tszego Imienia Maryi w Rzymie, Bazylika ?w. Szczepana w Rzymie, Ko?ció? Santa Maria del Popolo, Bazylika ?wi?tej Agnieszki za Murami, Bazylika Matki Bo?ej Anielskiej i M?czenników, Ko?ció? ?w. Andrzeja w Rzymie, Ko?ció? ?w. Saturnina w Rzymie, Bazylika ?w. Wawrzy?ca za Murami, San Silvestro in Capite, Bazylika ?w. Bernarda przy Termach. Fragment: Tytularne ko?cio?y kardynalskie - lista ko?cio?ów tytularnych w diecezji rzymskiej, diecezji podrzymskich i patriarchatów Ko?cio?ów wschodnich wraz z kardyna?em nosz?cym tytu? ko?cio?a, rokiem nadania mu tytu?u i krajem pochodzenia kardyna?a. , Fasada bazyliki Ty? bazyliki Bazylika na obrazie Giovanni Paolo Pannini Relikwie ??óbka ?wi?tego (Sacra Culla) Panorama wn?trza - widok na cyborium i o?tarz g?ównyBazylika Matki Bo?ej Wi?kszej lub Bazylika Matki Bo?ej ?nie?nej (w?. Basilica di Santa Maria Maggiore, w liturgii: Rzymska Bazylika Naj?wi?tszej Maryi Panny) - rzymska bazylika po?o?ona na wzgórzu Eskwilin. Nale?y wraz z bazylikami: ?w. Piotra na Watykanie, ?w. Jana na Lateranie i ?w. Paw?a za Murami do bazylik papieskich (dawniej zwanych patriarchalnymi) Rzymu i Watykanu. Do elewacji przylegaj? dwie, jednakowe fasady pa?aców kapitu?y. Po prawej stronie, nad bry?? budowli góruje roma?ska kampanila o wysoko?ci 75,0 m. Loggia w fasadzie ozdobiona jest mozaikami z XV wieku. W centralnej cz??ci znajduje si? medalion z postaci? Chry...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición