Swiete Cesarstwo Rzymskie: Swiete Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Elektorzy Rzeszy (Polish Edition)

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232675235: Swiete Cesarstwo Rzymskie: Swiete Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Elektorzy Rzeszy (Polish Edition)

?ród?o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia?y: ?wi?te Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Elektorzy Rzeszy, Koronacja królów i cesarzy ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, Elekcja cesarska, Wojna ch?opska w Niemczech, Umowa spisana w S?upsku w 1337 roku, Constitutio Criminalis Carolina, Katedra cesarska, Królestwo Niemieckie, Reformy józefi?skie, Podwójna elekcja króla niemieckiego 1256-1257, Graf, Wojna polsko-niemiecka 1109, Sejm Rzeszy w Spirze, Z?ota Bulla z Chebu, Bawarska wojna, Z?ota Bulla Karola IV, Cesarstwo Ottonów, Freiherr, Reuniony, Pokój augsburski, Wolne miasta Rzeszy, Landgraf, Pokój w Szczecinie, Pokój w Cambrai, Powstanie rycerskie w Palatynacie, Kasata józefi?ska, Pogromy Armlederów, Cesarstwo uniwersalistyczne, Uk?ad ratyzbo?ski, Wielkie Bezkrólewie, Elektorat, Corpus Evangelicorum, Corpus Catholicorum. Fragment: Koronacja królów i cesarzy ?wi?tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego to rytua? wokó? w?a?ciwej koronacji, który pozosta? w?a?ciwie niezmieniony a? do koronacji ostatniego w?adcy Cesarstwa Franciszka II. Ustalenia Z?otej Bulli Karola IV z 1356 r. okre?li?y przebieg ceremonii. S?owo koronacja oznacza?o od tej pory ca?y przebieg uroczysto?ci, jak równie? w?a?ciwy akt „na?o?enia korony", czyli koronacj? w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu. Na ceremoni? mia? wp?yw elekcyjny charakter monarchii po??czony z tradycj? antycznego cesarstwa rzymskiego, królestwa i cesarstwa Franków oraz intronizacji germa?skich królów. Ceremonia koronacji rozwija?a si? przez kilka stuleci, bior?c swój pocz?tek z germa?sko-frankijskiej tradycji podniesienia króla na tarczy jako znaku, ?e jest on wodzem wybranym przez lud. Wprawdzie Izydor z Sewilli wspomina o u?ywaniu z?otej korony przez królów zachodnich Gotów i Longobardów, ale jest w?tpliwe by te korony mia?y symboliczne znaczenie podczas inauguracji w?adzy. Nie ma mowy o koronacji w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu w przypadku Pepina Krótkiego, którego w?adz? zalegalizowa? papie? podczas ceremoni...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:



Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición