Zlotów: Architektura Zlotowa, Ludzie zwiazani ze Zlotowem, Struktury wyznaniowe w Zlotowie, Juliusz Zielinski, Renata Beger, Jan Kocik

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232669456: Zlotów: Architektura Zlotowa, Ludzie zwiazani ze Zlotowem, Struktury wyznaniowe w Zlotowie, Juliusz Zielinski, Renata Beger, Jan Kocik
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 33. Rozdzia?y: Architektura Z?otowa, Ludzie zwi?zani ze Z?otowem, Struktury wyznaniowe w Z?otowie, Juliusz Zieli?ski, Renata Beger, Jan Kocik, Peter Joseph Lenné, Walter Krueger, Boles?aw Doma?ski, Jakub Wawrzyniak, Jan Ro?e?ski, Antoni Zawadzki, Jezioro Z?otowskie, Erik Dahlbergh, Sparta Z?otów, Jezioro Zaleskie, Agnieszka Bednarek-Kasza, Norbert Aleksiewicz, Krzysztof Bonadura Starszy, Synagoga w Z?otowie, Paulina Maj, MLKS Sparta Z?otów, G?os Pogranicza, Dekanat Z?otów I, Dekanat Z?otów II, Stanis?aw Chmielewski, Georgio Catenazzi, Józef Mozolewski, Zygmunt Kufel, Gra?yna B??d-Kotwica, Jerzy Podmok?y, G?os Pogranicza i Kaszub, Andrzej Kokowski, Johann Daniel Danzer, 1125, Herb Z?otowa, Anna Manikowska, Piotr Pankanin, G?omia, Zygmunt Grudzi?ski, Aleksander Rozenfeld, Micha? Hube, Cmentarz ?ydowski w Z?otowie, Najstarsza Synagoga w Z?otowie, Grzegorz Paw?uszek, Stara Synagoga w Z?otowie, Andrzej ?wietlik, Juljan Szulc. Fragment: Z?otów (?ac. Zlotovia, niem. Flatow, kasz. Z?otowò) - miasto w województwie wielkopolskim, siedziba w?adz powiatu z?otowskiego oraz gminy Z?otów, le??ce nad rzek? G?omi? i w s?siedztwie pi?ciu jezior polodowcowych (Z?otowskiego/Miejskiego, Zaleskiego, Baba, Proboszczowskiego i Burmistrzowskiego), jedno z najwi?kszych miast Krajny. W latach 1975-1998 Z?otów administracyjnie przynale?a? do województwa pilskiego, a poprzednio do województwa koszali?skiego. W pierwszych latach powojennych znajdowa? si? kolejno w województwie szczeci?skim i bydgoskim. Wed?ug danych z 31 grudnia 2009 miasto liczy?o 18 255 mieszka?ców. Wed?ug danych z roku 2002 Z?otów ma obszar 11,58 km^ (2), w tym: Miasto stanowi 0,7% powierzchni powiatu. Dane z 30 czerwca 2004: Wed?ug danych z roku 2002 ?redni dochód na mieszka?ca wynosi? 1252,49 z?. Z?otów jest o?rodkiem przemys?owym i lokalnym o?rodkiem handlowo-us?ugowym obs?uguj?cym teren powiatu z?otowskiego. Dominuj?cym przemys?em w mie?cie jest przemys? metalowy, spo?ywczy, drukarski, odzie...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición