Tyranozaury: Tyranozaur, Albertozaur, Daspletozaur, Alioram, Gorgozaur, Aublysodon, Teratophoneus, Tarbozaur, Zhuchengtyrannus, Deinodon

 
9781232666660: Tyranozaury: Tyranozaur, Albertozaur, Daspletozaur, Alioram, Gorgozaur, Aublysodon, Teratophoneus, Tarbozaur, Zhuchengtyrannus, Deinodon
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: Tyranozaur, Albertozaur, Daspletozaur, Alioram, Gorgozaur, Aublysodon, Teratophoneus, Tarbozaur, Zhuchengtyrannus, Deinodon, Nanotyran. Fragment: Tyranozaur (Tyrannosaurus) - rodzaj teropoda z rodziny tyranozaurów. Jedynym gatunkiem z tego rodzaju, którego istnienie zosta?o potwierdzone i który jest zarazem jednym z najbardziej znanych dinozaurów na ?wiecie, jest Tyrannosaurus rex. Tak jak inne pó?ne tyranozauroidy, tyranozaur by? dwuno?nym mi?so?erc? z masywn? czaszk? utrzymywan? w równowadze przez d?ugi ogon. Obecnie znane s? teropody dorównuj?ce, a nawet przewy?szaj?ce wielko?ci? tyranozaura. Jednak mierz?c niemal 13 metrów d?ugo?ci i wa??c oko?o 6 ton, nadal pozostaje najwi?kszym znanym tyranozauroidem i jednym z najwi?kszych znanych drapie?ników l?dowych wszech czasów. Skamienia?o?ci gatunku T. rex odkryto w formacjach skalnych zachodniej cz??ci Ameryki Pó?nocnej, datowanych na ostatnie trzy miliony lat okresu kredy (pó?ny mastrycht, oko?o 68,5-65,5 milionów lat temu). By? to jeden z ostatnich dinozaurów, nie licz?c ptaków. Wymar? podczas wielkiego wymierania kredowego. Odnaleziono oko?o 30 okazów, z czego niespe?na po?owa to w miar? kompletne szkielety. Uda?o si? równie? odkry? niewielk? ilo?? pozosta?o?ci tkanek mi?kkich zwierz?cia. Materia? kopalny okaza? si? wystarczaj?cy do przeprowadzenia bada? dotycz?cych m.in. tempa wzrostu tyranozaura i jego biomechaniki. Wiele aspektów jego ?ycia, jak zdobywanie po?ywienia, fizjologia czy osi?gana pr?dko??, pozostaje jednak przedmiotem sporów. Porównanie rozmiarów wybranych gatunków wielkich teropodów Porównanie wielko?ci kilku najbardziej znanych okazów gatunku Tyrannosaurus rex i cz?owiekaTyrannosaurus rex by? jednym z najwi?kszych l?dowych drapie?ników w historii Ziemi. Najwi?kszy odnaleziony dot?d, a zarazem najbardziej kompletny okaz to szkielet z Muzeum Historii Naturalnej w Chicago oznaczony jako FMNH PR2081, szerzej znany pod nieformalnym imieniem „Sue". S? to pozo...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición