Tramwaje w Krakowie: Bombardier NGT6, Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, Krakowski Szybki Tramwaj, Düwag GT6, Krakowska Linia Muzealna

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232666196: Tramwaje w Krakowie: Bombardier NGT6, Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, Krakowski Szybki Tramwaj, Düwag GT6, Krakowska Linia Muzealna
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia?y: Bombardier NGT6, Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, Krakowski Szybki Tramwaj, Düwag GT6, Krakowska Linia Muzealna, MAN Tw, Sanok SN2, Düwag GT8S, Rotax/MPK EU8N, N8S-NF, Podgórze, Konstal ND, Sanok SN1, E1, Nowa Huta, Konstal 105Nb, E6. Fragment: Tramwaje w Krakowie - system komunikacji tramwajowej w Krakowie funkcjonuj?cy od 1882. System obejmuje 84 km torowisk (2009), po których kursuje 27 linii. Utrzymanie infrastruktury oraz organizacja przewozów nale?y do zada? Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, natomiast wykonywaniem przewozów oraz utrzymaniem taboru zajmuje si? MPK SA. Od grudnia 2008 w mie?cie funkcjonuje równie? zal??ek sieci szybkiego tramwaju, znany pod nazw? Krakowski Szybki Tramwaj, z której korzystaj? równie? normalne tramwaje. Pocz?tki zbiorowej komunikacji miejskiej w Krakowie to linia omnibusu konnego kursuj?ca spod Dworca G?ównego do mostu Podgórskiego w dzielnicy Kazimierz. Dok?adna data jej uruchomienia nie jest znana; linia funkcjonowa?a w 1867 roku, z tego roku znane s? koncesje na jej prowadzenie (b??dnie za nieaktualnym stanem bada? z 1930 roku podaje si? nadal, ?e istnia?a od 1875 r.). Obs?ugiwa?y j? dwie firmy, lecz jako?? us?ug ra??co odstawa?a od oczekiwa? w?adz miasta oraz mieszka?ców. Pierwsza inicjatywa budowy linii tramwaju konnego wysz?a od angielskiego towarzystwa tramwajowego „The British and Foreign Tramways Company" jesieni? 1871, za? w styczniu 1872 podobn? zg?osi? hrabia Mycielski, stawiaj?cy wygórowane warunki. Powo?anej miejskiej komisji maj?cej zbada? mo?liwo?ci uruchomienia komunikacji tramwajowej nie uda?o si? nawi?za? bli?szego kontaktu z ?adn? ze stron. Mycielski nie odpowiedzia? na ?adne z zaprosze?, za? w przypadku Brytyjczyków zawa?y?a konieczno?? samodzielnego pokrycia kosztów podró?y do Krakowa in?yniera z ramienia spó?ki. Prace komisji spowodowa?y jednak ustalenie przebiegu trasy oraz ogólnych warunków technicznych, jakie musieliby spe?nia? ewentualni i...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición