Polska wczesnopiastowska: Dagome iudex, Bitwa pod Cedynia, Bitwa na Psim Polu, Historia Polski, Stosunki polsko-niemieckie od X do XII wieku

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232659181: Polska wczesnopiastowska: Dagome iudex, Bitwa pod Cedynia, Bitwa na Psim Polu, Historia Polski, Stosunki polsko-niemieckie od X do XII wieku
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 59. Rozdzia?y: Dagome iudex, Bitwa pod Cedyni?, Bitwa na Psim Polu, Historia Polski, Stosunki polsko-niemieckie od X do XII wieku, Monarchia wczesnopiastowska, Obrona G?ogowa, Bulla gnie?nie?ska, Sztuka przedroma?ska w Polsce, Zjazd w Merseburgu 1135, Prawo Polski protofeudalnej, Architektura wczesnopiastowska, Wyprawa kijowska, Królestwo Polskie, Ksi?stwo Polskie, Chrzest Polski, Reakcja poga?ska, Dru?yna ksi???ca, Kronika polska, I Zjazd gnie?nie?ski, Bitwa pod Niek?adzem, Pa?stwo Miec?awa, Zjazd w Merseburgu 1002, Bitwa pod Wo?yniem, Bitwa Mieszka I z Wichmanem i Wolinianami, W?ócznia ?wi?tego Maurycego, Civitas Schinesghe, Bitwa Kazimierza z Miec?awem, Wichman M?odszy, Obl??enie Mi?ni, Kronika ksi???t polskich, Wojewoda, Bitwa nad Trutin?, Hac festa die, Bitwa pod Krosnem Odrza?skim, Falsyfikat mogile?ski, Genealogia Piastów, Pokój w Budziszynie, Pokój k?odzki, Bitwa nad rzek? Sajó, Zjazd w Kwedlinburgu 1054, Bitwa pod Drzycimiem, Bitwa pod Mosony, Bitwa na ziemi Dziadoszan, Stró?a, Bitwa nad Gop?em, Uk?ad ratyzbo?ski, Obl??enie grodu Hradec, Obl??enie Nak?a, Bitwa nad Sprew?, Obl??enie Lubusza, Bitwa nad Brd?, Obl??enie Budziszyna, Bullarium Poloniae. Fragment: Historia Polski (do 1138) - w okresie do 1138 r. na ziemiach mi?dzy Odr? i Bugiem powsta?o scentralizowane pa?stwo rz?dzone przez dynasti? Piastów, od prze?omu X i XI w. nazywane Polsk?. Wed?ug powszechnej tezy struktura pa?stwowa wywiod?a si? z plemienia lub zwi?zku plemiennego znanego w polskiej historiografii pod nazw? Polan i prawdopodobnie dzi?ki sile militarnej, organizacji podatkowo-skarbowej, dzia?alno?ci misyjnej i polityce koligacyjnej pozwoli?a scali? w jeden twór wiele s?owia?skich organizmów plemiennych. W 966 r. jego pierwszy historyczny w?adca, Mieszko, przyj?? chrzest. Zarówno on, jak i jego nast?pcy prowadzili walki z Niemcami, Czechami i Rusi? Kijowsk?, a tak?e z plemionami s?owia?skimi osiad?ymi mi?dzy Odr? a ?ab?. Najwi?kszy zasi?g terytorialny pa?stwo o...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición