Mountain View: Google, PageRank, Google Street View, Produkty i uslugi Google Inc., SETI, Android, Google Lunar X Prize, Chromium, Google Summer of ... Santa Clara, Deja News, Googleplex, WebP

 
9781232652526: Mountain View: Google, PageRank, Google Street View, Produkty i uslugi Google Inc., SETI, Android, Google Lunar X Prize, Chromium, Google Summer of ... Santa Clara, Deja News, Googleplex, WebP
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia?y: Google, PageRank, Google Street View, Produkty i us?ugi Google Inc., SETI, Android, Google Lunar X Prize, Chromium, Google Summer of Code, WebM, Google Polska, Google bomb, Hrabstwo Santa Clara, Deja News, Googleplex, WebP, Google Highly Open Participation Contest, Google Voice, Mozilla Corporation, Szcz??liwy traf, Hotmail, V8, ElgooG, Panoramio, Google Code Jam, On2 Technologies, Centrum Badawcze imienia Josepha Amesa, Android Market, DoubleClick, Google TV, Computer History Museum, Google Click-to-Call, Google Scholar, Google Chart, Google Goggles, Google hacking, MapReduce, Veritas Software, Konto Google, Google Zeitgeist, Google Editions, Sawzall, Model 70/20/10, MIPS Technologies, Adscape, Google Storage, Operapedia. Fragment: Google Street View - funkcja Google Maps i Google Earth, która zapewnia 360° panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala u?ytkownikom na wy?wietlanie wybranych cz??ci miasta. Funkcja ta jest dost?pna od dnia 25 maja 2007 i pocz?tkowo obejmowa?a tylko pi?? ameryka?skich miast. Z okazji odbywaj?cego si? w lipcu 2008 roku wy?cigu Tour de France w us?udze Street View znalaz?y si? poszczególne etapy wy?cigu. Od sierpnia 2008 roku dost?pne s? równie? zdj?cia Japonii i Australii oraz w pó?niejszym okresie Nowej Zelandii. Od pa?dziernika 2008 s? dost?pne 4 miasta hiszpa?skie i 4 miasta w?oskie. 18 marca 2009 roku zosta?y w us?udze udost?pnione wi?ksze miasta w Wielkiej Brytanii i Holandii. 18 sierpnia 2009 udost?pniono widoki ze Szwajcarii i kilku miast w Portugalii. Od 7 pa?dziernika 2009 mo?na ogl?da? widoki z o?miu miast w Czechach. Do grudnia 2009 do??czy?y zdj?cia wielu miejsc w nast?puj?cych krajach: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechy, Francja, W?ochy, Meksyk, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Kanada, Japonia, Tajwan, Singapur, Australia i Nowa Zelandia. Google Street View wy?wietla zdj?cia które wcze?niej zosta?y wykonane z poziomu ulicy przez kamery zamontowane na samocho...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición