Ludy Bliskiego Wschodu: Asyryjczycy (wspólczesni), Narody starozytnego Bliskiego Wschodu, Semici, Arabowie, Ludy semickie, Turcy, Hetyci, Persowie, ... Filistyni, Ormianie, Amalekici, Domowie

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232649946: Ludy Bliskiego Wschodu: Asyryjczycy (wspólczesni), Narody starozytnego Bliskiego Wschodu, Semici, Arabowie, Ludy semickie, Turcy, Hetyci, Persowie, ... Filistyni, Ormianie, Amalekici, Domowie

?ród?o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia?y: Asyryjczycy (wspó?cze?ni), Narody staro?ytnego Bliskiego Wschodu, Semici, Arabowie, Ludy semickie, Turcy, Hetyci, Persowie, Medowie, Huryci, Aramejczycy, Samarytanie, ?ydzi, Habiru, Filistyni, Ormianie, Amalekici, Domowie, Amoryci, Beduini, Ammonici, Szasu, Gutejowie, Czerkiesi, Szapsugowie, Czeczeni, Gruzini, Tarik Aziz, Rosie Malek Yonan, Azerowie, Chaldejczycy, Parnowie, Lazowie, Lurowie, Nairi, Midianici, Kananejczycy, Turkmeni Iraccy, Gilanie, Turukku, Ingilojcy, Kaszkajowie, Malta?czycy, Edomici, Zaza, Hebrajczycy, Ta?yszowie, Moabici, Idumejczycy, Erol Dora, Jebusyci, Achlamu, Keretyci. Fragment: Samarytanie (Szomronim, Szamerim; hebr. ???????? , arab. ??????? , sami cz?sto okre?laj? si? mianem Bene Israel, ?ydzi nadali im miano Kutim) - niewielka semicka grupa etniczno-religijna, której religia - samarytanizm zbli?ona jest do judaizmu i przez niektórych religioznawców wraz z judaizmem i karaimami zaliczana do hipotetycznego mozaizmu (pierwotnej religii Moj?esza). S? potomkami mieszka?ców staro?ytnej Samarii oraz imigrantów z Mezopotamii. Samarytanie ?yj? obecnie w Izraelu oraz w Autonomii Palesty?skiej i licz? niewiele ponad 700 osób. Grupa wychodzi obecnie z powa?nego kryzysu demograficznego, którego pozosta?o?ci? jest znacznie wi?ksza cz?sto?? rzadkich chorób genetycznych w ich populacji. S? silnie zintegrowani wokó? swych wierze?, góry Gerazim i osoby Wielkiego Kap?ana (hebr. kohen ha-gadol). "Dobry Samarytanin" (1633),obraz Rembrandta Góra Gerazim Samarytanin, w tle ruiny Samarii Staro?ytna inskrypcja w j?zyku samaryta?skim hebrajskim Gruzowisko na Gerazim; w tle sanktuarium Gerazim - stanowisko archeologiczneNazwa ich pochodzi od miasta Samaria. By?o ono drug? (lub trzeci?) stolic? pó?nocnego królestwa Izrael po podziale pierwotnego pa?stwa ?ydowskiego (oko?o 928 p.n.e.). Nazw? Samaria przej??o pó?niej równie? ca?e pa?stwo. To?samo?? narodowa Samarytan zacz??a si? kszta?towa? w wyniku najazdu (w 732 p.n.e.) ...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición