Logistyka: Spedycja, Koszty transportu, Kontener, Incoterms, Problem marszrutyzacji, Dezintermediacja, RFID, Infrastruktura, Infrastruktura krytyczna, ... Planowanie zasobów przedsiebiorstwa

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232649854: Logistyka: Spedycja, Koszty transportu, Kontener, Incoterms, Problem marszrutyzacji, Dezintermediacja, RFID, Infrastruktura, Infrastruktura krytyczna, ... Planowanie zasobów przedsiebiorstwa
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 62. Rozdzia?y: Spedycja, Koszty transportu, Kontener, Incoterms, Problem marszrutyzacji, Dezintermediacja, RFID, Infrastruktura, Infrastruktura krytyczna, Zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw, ?cie?ka krytyczna, Planowanie zasobów przedsi?biorstwa, Planowanie zasobów wytwórczych, Magazynowanie, Inwentaryzacja, Paleta, GS1, Dostawa, Wy?sza Szko?a Logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum logistyczne, Safety Checklist Contractors, Magazynowy system informatyczny, Kanban, Zasobnik, Harmonogram, Eksport, Elektroniczna wymiana danych, GTIN, Klasyfikacja ABC, Zapasy, Zarz?dzanie taborem, Planowanie zapotrzebowania materia?owego, Gospodarka remontowa, System logistyczny, Fumigacja, Just-in-time, Seryjny Numer Jednostki Wysy?kowej, ?a?cuch logistyczny, Third Party Logistics, Advanced Planning System, Zagadnienie transportowe, Opakowanie, Punkt rozdzia?u, EOQ, Fourth Party Logistics, Kongestia, Metoda ?rodka ci??ko?ci, Kana? dystrybucyjny, Efficient Consumer Response, Armator wirtualny, DDU, ILN, DDP, Zasoby, Terminal pasa?erski, Us?uga logistyczna, Ekologistyka, Narz?dzia logistyczne, Import, Gospodarka Materia?owa i Logistyka, Planowanie zasobów dystrybucji, Lean Manufacturing, Lista kontrolna, Paskowacz, Planowanie zapotrzebowania dystrybucji, Obs?uga portowa, TEU, EDIFACT, Szkoda, Logforum, E-logistyka, Mi?dzynarodowy List Przewozowy CMR, GSCF, Model referencyjny ?a?cucha dostaw, Klasyfikacja XYZ, Silos, Wi??ba ruchu, Logistic information system, Remanent, Ubytek, Importer, Polityka spedycyjna, Intensywno?? dystrybucji, Op?aty pó?kowe, Sie? dystrybucji, Wyrób gotowy, Cele zarz?dzania logistycznego, Ubytek naturalny, Intermodalny terminal prze?adunkowy, Bordereau, Yard Management System, Instrukcja wysy?kowa, Zaplecze, Komisjonowanie, Dyspozytornia, Cross-docking, Metoda Halla, Proces logistyczny, Standard BSP, Centrum magazynowe, Terminal cargo, Nota gotowo?ci, Koszty w logistyce, Kwit sternika, Kwit dokowy. Fragment: Koszty transportu...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición