Kraków: Województwo krakowskie, Ludnosc Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Herb Podgórza, Urzad Miasta Krakowa, Obwarzanek krakowski, Cyfronet, Krakowskie ... Tischnera, Cracoviae Merenti, Krakowiacy

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232648383: Kraków: Województwo krakowskie, Ludnosc Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Herb Podgórza, Urzad Miasta Krakowa, Obwarzanek krakowski, Cyfronet, Krakowskie ... Tischnera, Cracoviae Merenti, Krakowiacy
Reseńa del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia?y: Województwo krakowskie, Ludno?? Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Herb Podgórza, Urz?d Miasta Krakowa, Obwarzanek krakowski, Cyfronet, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ksi?dza Józefa Tischnera, Cracoviae Merenti, Krakowiacy, Nagroda Naukowa im. Miko?aja Kopernika, Przes?d Zwyci??ony, Nowy Ratusz Miejski w Krakowie, Flaga Krakowa, Herb Krakowa, Szko?a Aspirantów Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Krakowie, Encyklopedia Krakowa, Ma?opolski Ogród Sztuki w Krakowie, Zwi?zek Filantropów, Centu?, Kraków-Zwierzyniec, Gwara krakowska, Magistrat Krakowski, Carrodunum. Fragment: Kraków (?ac. Cracovia, jid. Kroke, niem. Krakau, hiszp. w?. Cracovia, fr. Cracovie) - miasto na prawach powiatu w po?udniowej Polsce, siedziba w?adz województwa ma?opolskiego, drugie w kraju pod wzgl?dem liczby mieszka?ców i pod wzgl?dem powierzchni. Po?o?one nad Wis??, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidzia?skiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponad tysi?cletniej historii, posiada warto?ciowe obiekty architektury, dzia?a w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadz?cych bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków by? formalnie stolic? Polski a do 1611 r. siedzib? polskich w?adców. W latach 1596-1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje sto?eczne dzieli? z Warszaw?, która sta?a si? miastem rezydencjalnym króla. Obecnie jest stolic? województwa ma?opolskiego, a tak?e centralnym o?rodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej. W zapisach historycznych jest uznawany za g?ówne miasto historycznej Ma?opolski. Do historycznej funkcji Krakowa odnosi si? jego pe?na nazwa urz?dowa - Sto?eczne Królewskie Miasto Kraków usankcjonowana prawnie przez Rad? Ministrów jak i wcze?niej przez naczelne w?adze pa?stwowe II Rzeczypospolitej, które u?ywa?y tej nazwy w swoich aktach prawnych. Równie? nazwy skróconej tj.: st. król miasto Kraków, st.kr. miasto Kraków albo sto?. król. miasto Kraków. Ni...

"Sobre este tķtulo" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningśn ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el tķtulo del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras pįginas web.

Crear una petición