Historia Afryki: Odkrycia i badania Afryki, Charles Gordon, Cywilizacja afrykanska, Kultura olduwajska, Francuska Afryka Zachodnia, Somali Francuskie, ... w Afryce, Piraci berberyjscy, Aszanti

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232644095: Historia Afryki: Odkrycia i badania Afryki, Charles Gordon, Cywilizacja afrykanska, Kultura olduwajska, Francuska Afryka Zachodnia, Somali Francuskie, ... w Afryce, Piraci berberyjscy, Aszanti
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 51. Rozdzia?y: Odkrycia i badania Afryki, Charles Gordon, Cywilizacja afryka?ska, Kultura olduwajska, Francuska Afryka Zachodnia, Somali Francuskie, Trz?sienie ziemi na Oceanie Indyjskim, II wojna ?wiatowa w Afryce, Piraci berberyjscy, Aszanti, Historia kolei w Afryce, Maurowie, Rabih az-Zubayr, Blemiowie, Dekolonizacja Afryki, Staro?ytna Afryka, Wy?cig o Afryk?, David Livingstone, Wielkie Zimbabwe, Rok Afryki, Francuska Afryka Równikowa, Berberia, Pocz?tki kolonizacji Afryki, Afryka subsaharyjska w XIX wieku, Nok, Handel czarnymi niewolnikami, Nowo?ytna Afryka, Kl?ska suszy w Sahelu, Afryka w XVIII wieku, Handel transsaharyjski, Garamantowie, Cywilizacja Suahili, Bitwa na ziemi numidyjskiej, Brytyjska Afryka Zachodnia, Konwencja z Jaunde, Najazd Wandalów na Afryk? Pó?nocn?, Afryka subsaharyjska w I tysi?cleciu, Powstania Firmusa i Gildona, Nubijczycy, Towarzystwo Afryka?skie, Afryka w XX wieku, Banu Hilal, Afryka w XIX wieku, Brytyjskie Towarzystwo Afryka?skie, Senegambia i Niger, Pombeiros, Organizacja Jedno?ci Afroameryka?skiej, Labi. Fragment: Trz?sienie ziemi na Oceanie Indyjskim - podwodne trz?sienie ziemi o magnitudzie 9,1 w skali Richtera, którego hipocentrum znajdowa?o si? ok. 30 km pod dnem Oceanu Indyjskiego w pobli?u zachodniego wybrze?a pó?nocnej Sumatry (3°31'64" N, 95°85'43" E) 250 km na po?udniowy wschód od Banda Aceh. G?ówny wstrz?s nast?pi? 26 grudnia 2004 o godzinie 01:58:53 czasu warszawskiego (00:58:53 UTC, 07:58:53 czasu lokalnego w D?akarcie i Bangkoku). Wed?ug sejsmologów by?o to czwarte pod wzgl?dem si?y trz?sienie ziemi od roku 1900, od kiedy to prowadzi si? ci?g?e obserwacje sejsmiczne. Trz?sienie ziemi wywo?a?o fale tsunami, które w ci?gu trzech godzin uderzy?y w wybrze?a kilku pa?stw Azji Po?udniowo-Wschodniej, a pó?niej tak?e Afryki. Si?gaj?ce 15 m fale zniszczy?y nadmorskie wsie i miasteczka, a tak?e k?pieliska odwiedzane o tej porze roku przez zagranicznych turystów. Najwi?ksze zniszczenia tsunami spowod...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición