Gmina Micha Owo: Sokole, Stanek, Ednia, Topolany, Winobrod, Cerkiew Narodzenia Naj Wi Tszej Maryi Panny W Juszkowym Grodzie, Zajma, Kaplica W. Miko ... Chrzciciela W Nowej Woli, Tylwica-Maj Tek

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232642633: Gmina Micha Owo: Sokole, Stanek, Ednia, Topolany, Winobrod, Cerkiew Narodzenia Naj Wi Tszej Maryi Panny W Juszkowym Grodzie, Zajma, Kaplica W. Miko ... Chrzciciela W Nowej Woli, Tylwica-Maj Tek

?ród?o: Wikipedia. Strony: 25. Rozdzia?y: Sokole, Stanek, ?ednia, Topolany, ?winobród, Cerkiew Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Juszkowym Grodzie, Zajma, Kaplica ?w. Miko?aja w Bachurach, Cerkiew Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, Tylwica-Maj?tek, Parafia Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Juszkowym Grodzie, Parafia Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, Cerkiew Przemienienia Pa?skiego w Topolanach, Suszcza, Ja?ówka, Potoka, Supruny, Parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Ja?ówce, Bie?dziuga, Juszkowy Gród, Bondary, Parafia Przemienienia Pa?skiego w Ja?ówce, Hieronimowo, Nowa Wola, Cisówka, Rybaki, Bachury, Maciejkowa Góra, Barszczewo, Nowosady, Pie?ki, Kokotowo-Le?niczówka, Majdan, Osiedle Bondary, Marynka, Tylwica-Kolonia, Borsukowizna, Garbary, Mo?ciska, Dublany, Kuchmy-Kuce, Krynica, Kuchmy-Pietruki, Stare Kuchmy, Kamienny Bród, Nowe Kuchmy, Pie?ki-Kolonia, Ciwoniuki, Zaleszany, Pólko, Micha?owo-Kolonia, Tanica Górna, Kazimierowo, Tanica Dolna, Brzezina, Planty, Kobylanka, Rochental, Wierch-Topolany, Kowalowy Gród, Kopce, Sacharki, Oziab?y, Romanowo, Budy, Bagniuki, Julianka, Gorbacze, Kalitnik, Krug?y Lasek, Szymki, Rudnia, Bo?tryki, Ho?na, Mostowlany-Kolonia, Krukowszczyzna, Tokarowszczyzna, Kury?y, Kole?ne, Stara ?uplanka, Nowa ?uplanka, Odnoga-Ku?my, Leonowicze, Kondratki, Gonczary, Kituryki, Wzgórza ?wi?toja?skie, Lewsze, Cmentarz ?ydowski w Ja?ówce. Fragment: Sokole - wie? w Polsce po?o?ona w województwie podlaskim, w powiecie bia?ostockim, w gminie Micha?owo. W latach 1975-1998 miejscowo?? nale?a?a administracyjnie do województwa bia?ostockiego. Pierwsza wzmianka o wsi Sokole pochodzi z 1775 r. Sokole liczy?o wtedy 5 domów. Zal??kiem wsi by?a prawdopodobnie karczma zbudowana przez w?a?cicieli dóbr gródeckich przy trakcie: Bielsk - Zab?udów - Gródek - Grodno. W 1835 r. Sokole wchodzi?o w sk?ad folwarku Wali?y. We wsi mieszka?o 6 rodzin chrze?cija?skich tj. dwie Janów Chrzanowskich, Tomasza Chrzanowskiego, Cypriana Jareckiego, ...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición