Geologia regionalna Europy: Geologia Ukrainy, Geologia regionalna Polski, Wulkany Europy, Kurska anomalia magnetyczna, Trzesienia ziemi w ... Polski, Trzesienia ziemi na ziemiach polskich

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232642213: Geologia regionalna Europy: Geologia Ukrainy, Geologia regionalna Polski, Wulkany Europy, Kurska anomalia magnetyczna, Trzesienia ziemi w ... Polski, Trzesienia ziemi na ziemiach polskich
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Geologia Ukrainy, Geologia regionalna Polski, Wulkany Europy, Kurska anomalia magnetyczna, Trz?sienia ziemi w ?redniowiecznej Polsce, Geologia Raciborza, Zlodowacenia na terenie Polski, Trz?sienia ziemi na ziemiach polskich, Santoryn, Centralne Alpy Wschodnie, Landeskrone, Strefa szarog?azowa, Kamienio?omy szyd?owieckie, Kraton wschodnioeuropejski, Geologia Mo?dawii, P?aszczowina magurska, Platforma wschodnioeuropejska, Zapadlisko dnieprowsko-donieckie, Panská skála, Platforma wschodnioeuropejska w Polsce, Tarcza fennoskandzka, P?yta eurazjatycka, Blok przedsudecki, Beerenberg, Ska?ki Andrychowskie, Masyw strzegomski, Sarmacja, Struktura Fa?dowa Donbasu, Dynarydy, Uskok k?odnicki, Platforma scytyjska, Ma?e Organy My?liborskie, Laacher See, Strefa T-T, Engady?skie Okno Tektoniczne, Tarcza ukrai?ska, P?yta mo?dawska, P?yta scytyjska, Zapadlisko czarnomorskie, Ba?tyka, Zapadlisko przedkarpackie, P?aszczowina skolska, Monoklina przedsudecka, P?yta Wo?y?sko-Podolska, Awalonia, Monoklina ?l?sko-krakowska, Masyw korsyka?ski, Alpidy ba?ka?skie, P?aszczowina ?l?ska, G?ówna Antyklina Donbasu, Alpidy Zachodnie, P?aszczowiny Karpat polskich. Fragment: Polska nie jest krajem, który le?y na zetkni?ciu czy nawet w pobli?u uskoków p?yt tektonicznych, których to ruchy s? najcz?stsz? przyczyn? trz?sie? ziemi - (S. Gibowicz podaje, ?e jest to nawet 90%). Ju? D?ugosz pisa?, ?e Polska jest krain? „zgo?a nie znaj?ca trz?sie? ziemi, których inne krainy doznaj? cz?sto a? ze skutkami ruin i unicestwie? miast i wsi i rozpadaniem si? gór". Mimo to Polsk? zalicza si? do krajów tzw. tablicy runicznej, tzn.: z silnie sejsmicznych W?gier na terytorium Polski docieraj? (zw?aszcza na terytorium Galicji) tylko najsilniejsze trz?sienia. Wi?kszo?? z nich zatrzymuje si? na linii Karpat. Ponadto w rejonie Karpat i Sudetów mog? wyst?powa? lokalne s?abe poruszenia skorupy ziemskiej. W?a?ciwy pocz?tek zainteresowania tematyk? kl?sk elementarnych w historiografi...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición