Choroby hematologiczne: Zespoly mielodysplastyczne, Hemofilia, Maloplytkowosc samoistna, Choroba von Willebranda, Szpiczak mnogi, Ziarnica zlosliwa, ... Niedokrwistosc aplastyczna

 
9781232638346: Choroby hematologiczne: Zespoly mielodysplastyczne, Hemofilia, Maloplytkowosc samoistna, Choroba von Willebranda, Szpiczak mnogi, Ziarnica zlosliwa, ... Niedokrwistosc aplastyczna
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia?y: Zespo?y mielodysplastyczne, Hemofilia, Ma?op?ytkowo?? samoistna, Choroba von Willebranda, Szpiczak mnogi, Ziarnica z?o?liwa, Niedobór witaminy B12, Zespó? hemolityczno-mocznicowy, Niedokrwisto?? aplastyczna, Ostre bia?aczki szpikowe, Zespó? antyfosfolipidowy, Anemia sierpowata, Makroglobulinemia Waldenströma, Ostra bia?aczka limfoblastyczna, Zakrzepowa plamica ma?op?ytkowa, Zespó? POEMS, Ch?oniak MALT, Napadowa nocna hemoglobinuria, Ma?op?ytkowo?? poheparynowa, Trombastenia Glanzmanna, Zespó? rozsianego wykrzepiania wewn?trznaczyniowego, Niedokrwisto?? Blackfana-Diamonda, Niedokrwisto?? megaloblastyczna, Ziarniniak grzybiasty, Niedokrwisto?? Addisona-Biermera, Ch?oniak grudkowy, Gammapatia monoklonalna o nieokre?lonym znaczeniu, Zespó? Bernarda-Souliera, Anomalia Pelgera-Hueta, Sferocytoza wrodzona, Niedokrwisto?? Fanconiego, Zespó? Imerslund-Gräsbecka, Ostra bia?aczka promielocytowa, Talasemia, Ma?op?ytkowo?? poprzetoczeniowa, Skaza krwotoczna, Choroba Erdheima-Chestera, Ch?oniaki, Zespó? Plummera-Vinsona, Zespó? HELLP, Ch?oniaki nieziarnicze, Choroba Christmasa, Choroba resztkowa, Trombofilia, Zespó? Hioba, Alloimmunologiczna ma?op?ytkowo?? noworodków, Niedokrwisto?? syderoblastyczna, Niedokrwisto?ci hemolityczne, Napadowa hemoglobinuria z zimna, Anomalia Maya-Hegglina, Niedokrwisto?? aplastyczna spowodowana chloramfenikolem, Choroba Rosai-Dorfmana, Zespó? Evansa, Zespó? Lasthénie de Ferjol, Wrodzony niedobór bia?ka C, Hemoglobinopatia, Wczesnodzieci?ca bia?aczka nielimfocytowa, Zespó? Zievego, Bia?aczka szpikowa, Hematohydrozja, Zespó? szarych p?ytek, Trauma krwi. Fragment: Zespo?y mielodysplastyczne (mielodysplazja szpiku) (ang. Myelodysplastic syndrome; MDS) - klonalne zaburzenie hematopoetycznej komórki macierzystej uniemo?liwiaj?ce ró?nicowanie i dojrzewanie komórek, przejawiaj?ce si? jedno-, dwu- lub trójliniow? cytopeni? i najcz??ciej bogatokomórkowym szpikiem. Jest to grupa blisko zwi?zanych jednostek chorobowy...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición