Gnosticisme: Manicheïsme, Paulicianen, Mandaeërs, Gnostiek, Evangelie naar Judas, Nag Hammadigeschriften, Evangelie van Thomas

 
9781232570004: Gnosticisme: Manicheïsme, Paulicianen, Mandaeërs, Gnostiek, Evangelie naar Judas, Nag Hammadigeschriften, Evangelie van Thomas
Reseña del editor:

Bron: Wikipedia. Pagina's: 35. Hoofdstukken: Manicheïsme, Paulicianen, Mandaeërs, Gnostiek, Evangelie naar Judas, Nag Hammadigeschriften, Evangelie van Thomas, Evangelie van Maria Magdalena, Golden Dawn, Jakob Lorber, Lied van de parel, Bogomielen, Hans Jonas, Emanationisme, Gnosis, Gilles Quispel, Jacob Slavenburg, Marcionisme, Simon Magus, Valentinus, Bram Moerland, Gnostische Evangeliën, Oorsprong van de Wereld, Marcion van Sinope, Emanatie, Tom Degenaars, Berlijnse Codex, Geheime Boek van Johannes, Demiurg, Orphisme, Abraxas, Evangelie van de Hebreeën, Verhandeling over de Opstanding, Archont, Tobias Churton, Jaldabaoth, Neognostiek, Ginza Raba, Jean Bricaud, Wijsheid van Jezus Christus, Basilides, Evangelie van de Ebionieten, Gnostische Openbaring van Petrus, Henry-Charles Dupont, Heracleon. Uittreksel: De gnostiek is een verzamelnaam voor een brede waaier aan religieuze stromingen binnen het vroege christendom. De term gnostiek is etymologisch afkomstig van het Griekse woord voor kennis, gnosis (γνωσις). In de gnostiek kreeg gnosis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid en van de mens. De gnostiek onderscheidde zich daarmee van het confessionele christendom dat zich baseerde op geloof. Gnosis en geloof (gnosis en fides) vormden in de begintijd van het christendom twee religieuze tegenpolen onder de volgelingen van Jezus. De gnostiek beleefde een bloeitijd in de eerste drie eeuwen na Christus. Sommige hedendaagse historici neigen ernaar de gnostiek een invloedrijke positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis van het vroege christendom. Vanaf halverwege de tweede eeuw werd de gnostiek fel bestreden en als ketterij veroordeeld door het zich toen vormende, op een geloof gebaseerde kerkelijke christendom. Op het Concilie van Nicaea in 325 aanvaardde de Kerk de Geloofsbelijdenis van Nicea. Hoewel de inhoud van deze geloofsbelijdenis vooral gericht was tegen het arianisme verwierp de belijdenis ook gnostische leri...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición