Metodologia nauk spolecznych: Metodolodzy nauk spolecznych, Metody badan spolecznych, Bronislaw Malinowski, Karl Popper, Émile Durkheim

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231943564: Metodologia nauk spolecznych: Metodolodzy nauk spolecznych, Metody badan spolecznych, Bronislaw Malinowski, Karl Popper, Émile Durkheim
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 67. Rozdzia?y: Metodolodzy nauk spo?ecznych, Metody bada? spo?ecznych, Bronis?aw Malinowski, Karl Popper, Émile Durkheim, Monitorowanie, Metodologia bada? pedagogicznych, Strza?ka czasu, Claude Lévi-Strauss, Dobór próby, Max Weber, Florian Znaniecki, Dyskurs, Auguste Comte, Zogniskowany wywiad grupowy, Konstrukcjonizm spo?eczny, Metody w badaniach politologicznych, Badania historyczno-terenowe, Ewaluacja, Kazimierz Dobrowolski, Wilhelm Wundt, George Gallup, Wilhelm von Humboldt, Alfred Schütz, Harriet Martineau, Anselm Strauss, Teoria ugruntowana, Jan Luty?ski, Bruno Latour, Kwestionariusz, Krytyczna analiza dyskursu, Tabele krzy?owe, Badania ankietowe, Metody jako?ciowe, Antoni Su?ek, Obserwacja, Skala Thurstone'a, Metody bada? marketingowych, Case study, Stanis?aw Ossowski, Wybór ekspertów, Rozumienie, Paul Lazarsfeld, Actor network theory, Triangulacja, Paradygmat, Wilhelm Windelband, Neuromarketing, Ocena 360 stopni, Narz?dzia stosowane w pracy socjalnej, Krzysztof Konecki, Metody ilo?ciowe, Ankieter, Pytania kwestionariuszowe, Metoda integralna, Otto Neurath, Skala Likerta, Krzysztof Kose?a, Technika ankiety, Stefan Nowak, Jacob Moreno, Prze?om antypozytywistyczny, Efekt respondencki, Wywiad swobodny, Sonda?, Techniki projekcyjne, Badania terenowe, Badanie etnograficzne, Nature versus nurture, Statyka spo?eczna, Action research, Harold Garfinkel, Louis Thurstone, Eksperyment przerywania, Dobór celowy, G?sty opis, Metody bada? socjologicznych, Skala dystansu spo?ecznego Bogardusa, Skala Guttmana, Geisteswissenschaften, Badanie pe?ne, George Andrew Lundberg, Wp?yw ankieterski, Analiza tre?ci, Instrukcja maskuj?ca, B??d ekologiczny, Emory Bogardus, Ankieta pocztowa, CATI, Psychografia, Ankieta prasowa, Metoda sonda?u diagnostycznego, Dokumenty osobiste, Pilota? bada?, Ankieta audytoryjna, Wywiad kwestionariuszowy, Fa?szywe za?o?enie znawstwa, Badanie panelowe, Metoda bada? dokumentów, Metoda bada? dokumentów osobistych, CAQDAS, Kafet...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición