Luokittelujärjestelmät: Maalaji, Spektriluokka, Aristoteleen biologia, Köppenin ilmastoluokitus, Diderot'n ja d'Alembertin puu, Kielikunta

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231934081: Luokittelujärjestelmät: Maalaji, Spektriluokka, Aristoteleen biologia, Köppenin ilmastoluokitus, Diderot'n ja d'Alembertin puu, Kielikunta
Reseña del editor:

Lähde: Wikipedia. Sivut: 29. Luvuissa: Maalaji, Spektriluokka, Aristoteleen biologia, Köppenin ilmastoluokitus, Diderot'n ja d'Alembertin puu, Kielikunta, Maannos, Dokumenttien luokittelu, ICD, Aihekartat, Hubblen luokittelu, Metsäalan kymmenluokittelu, Luettelo luokittelujärjestelmistä, Ontologia, Lingvistinen typologia, Morfologinen typologia, Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu, Yleinen kymmenluokittelu, ICD-10-pääluokka Q, Deweyn luokittelu, Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä, Luokittelujärjestelmä. Ote: Maalaji on geologisten prosessien tuloksena syntynyt maakerrostumatyyppi. Pääosa Suomen maalajeista on syntynyt jääkauden loppuvaiheessa tai sen jälkeen. Syntytapansa perusteella maalajit jaetaan kivennäismaalajeihin (minerogeenisiin maalajeihin), eloperäisiin maalajeihin (organogeenisiin maalajeihin) ja kemiallisiin sedimentteihin. Maalajiryhmä on useasta maalajista muodostettu ryhmä. Maalajit ryhmitellään syntytavan, niiden sisältämän eloperäisen eli orgaanisen aineksen pitoisuuden ja niiden kivennäisaineksen maalajitteiden määrien eli niiden raekoostumuksen perusteella. Maalajiluokitus tarkoittaa maa-aineksen luokittelemista eri maalajeiksi, eri maalajien määrittelyä ja maalajien luokittelua eri maalajiryhmiin. Eri aloilla käytetään erilaisia maalajiluokituksia. Maataloudessa käytetään agrogeologista luokittelua, ja rakennusteknisiä tarpeita varten on luotu geotekninen maalajiluokitus. Kivennäismaalajit ovat syntyneet kallioperästä irronneesta ja hienontuneesta kiviaineksesta. Suomessa ja muilla mannerjäätikön aikoinaan peittämillä alueilla tämä on pääosin tapahtunut jäätikön ja sen sulamisen vaikutuksesta. Kivennäismaalajit voidaan edelleen jakaa lajittumattomiin moreeneihin sekä lajittuneisiin maalajeihin. Lajittuneessa maalajissa on vallitsevana yksi tai kaksi maalajitetta. Kivennäismaalajit voidaan myös jaotella kitkamaalajeihin, joiden rakeita pitää koossa rakeiden välinen kitka (esim. sora ja hiekka) ja koheesiomaalajeihin, joiden rak...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición