Lineaarialgebra: Ominaisarvo, ominaisvektori ja ominaisavaruus, Matriisi, Lineaarinen yhtälöryhmä, Lp-avaruus, Ydin, Vektoriavaruus

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781231929841: Lineaarialgebra: Ominaisarvo, ominaisvektori ja ominaisavaruus, Matriisi, Lineaarinen yhtälöryhmä, Lp-avaruus, Ydin, Vektoriavaruus
Reseña del editor:

Lähde: Wikipedia. Sivut: 45. Luvuissa: Ominaisarvo, ominaisvektori ja ominaisavaruus, Matriisi, Lineaarinen yhtälöryhmä, Lp-avaruus, Ydin, Vektoriavaruus, Lineaarinen riippumattomuus, Lineaarikuvaus, Lagrangen interpolaatiopolynomi, Kanta, Moduli, Euklidinen avaruus, Kääntyvä matriisi, Riviekvivalenssi, Diagonalisoituva matriisi, Transpoosi, Gaussin algoritmi, Lävistäjämatriisi, QR-algoritmi, Kolmioepäyhtälö, Normi, Oikean käden sääntö, Levi-Civita-symboli, Hermiittinen matriisi, Kolmiomatriisi, Hadamardin matriisi, Ristikorrelaatio, Yksikkömatriisi, Alkeismatriisi, Idempotentti matriisi, Karakteristinen polynomi, Hessen matriisi, Affiinimuunnos, Positiivisesti definiitti matriisi, Ortogonaalinen matriisi, Adjungoitu matriisi, Lineaarikombinaatio, Jälki, Symmetrinen matriisi, Hilbertin avaruus, Annihiloiva polynomi, Superpositioperiaate, QR-hajotelma, Vinohermiittinen matriisi, Pseudovektori, Yksikkövektori, Lineaarinen aliavaruus, LU-hajotelma, Gramin-Schmidtin ortogonalisoimismenetelmä, Lineaarimuunnos, Nollavektori, Normaali matriisi, Pääakselihajotelma, Nollamatriisi, Kvasidiagonaalimatriisi, Duaaliavaruus, Normiavaruus, Päälävistäjä, Projektio, Nilpotentti matriisi, Skalaari, Unitaarinen matriisi, Puoliyksinkertainen moduuli, Banachin avaruus, Suora summa, Homogeeninen polynomi, Laplacen matriisi, Ykkösmatriisi, Gershgorinin ympyrälause, Polynomimatriisi, Vastakkaissuuntaisuus, Samansuuntaisuus, Yksinkertainen moduli, Multilineaarikuvaus, Skalaarifunktio, Neliömatriisi, Triviaaliavaruus, Matriisiekvivalenssi. Ote: Ominaisarvo, ominaisvektori ja ominaisavaruus ovat alun perin lineaarialgebran piirissä kehitettyjä toisiinsa verrattavia käsitteitä. Olkoon A annettu vektoriavaruuden V lineaarikuvaus. A:n ominaisvektori on vektori v, jonka suunta ei muutu kuvauksessa A. Kerrointa, jolla kuvavektori kutistuu tai kasvaa tässä kuvauksessa, sanotaan vektorin ominaisarvoksi. Usein kuvaus voidaan luonnehtia kokonaan ominaisarvojensa ja ominaisvektoreidensa avulla. Omi...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición