Nurty marksizmu: Freudomarksizm, Nurty komunizmu, Teoria krytyczna, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Anatomia ludzkiej destrukcyjnosci

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231924075: Nurty marksizmu: Freudomarksizm, Nurty komunizmu, Teoria krytyczna, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Anatomia ludzkiej destrukcyjnosci
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 41. Rozdzia?y: Freudomarksizm, Nurty komunizmu, Teoria krytyczna, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Anatomia ludzkiej destrukcyjno?ci, Anarchizm komunistyczny, Theodor Adorno, Leninizm, Max Horkheimer, Slavoj ?i?ek, Teologia wyzwolenia, Krytyczna teoria reklamy, Autonomizm, Luksemburgizm, Titoizm, Marksizm analityczny, Krytyczna analiza dyskursu, Feminizm marksistowski, Wilhelm Reich, Mie? czy by??, Eurokomunizm, Szko?a frankfurcka, Collège de Sociologie, Narodowy bolszewizm, Siegfried Bernfeld, Maksymali?ci, Zerwa? okowy iluzji, Halina Walentowicz, Komunizm utopijny, Narodowy komunizm, Hod?yzm, Komunizm chrze?cija?ski, Austromarksizm, Guevaryzm, Otto Fenichel, Pozna?ska szko?a metodologiczna, Neokomunizm, Neomarksizm, Goszyzm, Fidelizm. Fragment: Jürgen Habermas (ur. 18 czerwca 1929 w Düsseldorfie, Niemcy) - niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny. Wspó?cze?nie najbardziej znany przedstawiciel teorii krytycznej. Najwi?ksze uznanie przynios?a mu oparta na pragmatyce aktów mowy teoria racjonalno?ci komunikacyjnej, któr? przeciwstawia zarówno modernistycznej filozofii podmiotu, jak i postmodernistycznej filozofii dekonstrukcji i destrukcji podmiotu. Jego dorobek skupia si? na podstawach teorii spo?ecznej i epistemiologii, analizie demokracji, sfery publicznej i spo?ecze?stw zaawansowanego kapitalizmu. System teoretyczny Habermasa skupia si? na ujawnianiu mo?liwo?ci rozumu i emancypacji ukrytych we wspó?czesnych instytucjach oraz na zdolno?ci cz?owieka do dochodzenia swoich racjonalnych interesów. Habermas znany jest ze swojej pracy dotycz?cej koncepcji wspó?czesno?ci, szczególnie w kontek?cie dyskusji nad "racjonalizacj?", rozpocz?tej przez Maksa Webera. Jürgen Habermas urodzi? si? w Düsseldorfie w 1929 w rodzinie klasy ?redniej. II wojna ?wiatowa g??boko dotkn??a go jako nastolatka. Procesy norymberskie u?wiadomi?y mu rozmiar moralnej i politycznej pora?ki Niemiec czasów narodowego socjalizmu. Do uko?czenia gimnazjum Habermas mi...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición