Powiat brzozowski: Gmina Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Dydnia, Gmina Haczów, Gmina Jasienica Rosielna, Gmina Nozdrzec, Grabownica Starzenska

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231893425: Powiat brzozowski: Gmina Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Dydnia, Gmina Haczów, Gmina Jasienica Rosielna, Gmina Nozdrzec, Grabownica Starzenska
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 56. Rozdzia?y: Gmina Brzozów, Gmina Domaradz, Gmina Dydnia, Gmina Haczów, Gmina Jasienica Rosielna, Gmina Nozdrzec, Grabownica Starze?ska, Jab?onica Polska, Stara Wie?, Jasionów, Ulucz, Hatshower, Temeszów, Wydrna, Niebocko, Cerkiew Wniebowst?pienia Pa?skiego w Uluczu, Cerkiew ?w. ?w. Kosmy i Damiana w Jab?onicy Polskiej, Blizne, Trze?niów, Golcowa, Ko?ció? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Haczowie, Izdebki, Jab?onka, Rezerwat przyrody Kretówki, Humniska, Turze Pole, Bazylika Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Starej Wsi, Ko?ció? Wszystkich ?wi?tych w Bliznem, Niewistka, Witry?ów, Wzdów, Jab?onica Ruska, Krzywe, Zmiennica, Malinówka, Hroszówka, Weso?a, Dwór w Trze?niowie, Huta Por?by, Wara, Krzemienna, Dekanat Domaradz, Wo?od?, Grabówka, Parafia Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Jasienicy Rosielnej, Przysietnica, Siedliska, Parafia Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Starej Wsi, Obarzym, Parafia ?w. Miko?aja Biskupa w Domaradzu, Wola Jasienicka, Parafia ?w. Micha?a Archanio?a i ?w. Anny w Dydnii, Parafia Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Haczowie, Parafia ?w. Stanis?awa Biskupa w Nozdrzecu, Herb powiatu brzozowskiego, Barycz, Orzechówka, Górki, Ko?skie, H?udno, Cerkiew Przemienienia Pa?skiego w Ko?skiem, Podhyb, Buków, Wola Górecka, Batalion ON "Brzozów", Rudawiec, Ujazdy, Ryta Górka, Borkówka, Ró?anka, Cmentarz ?ydowski w Jasienicy Rosielnej, Rezerwat przyrody Cisy w Malinówce, Wola Wo?odzka, Magierów. Fragment: Grabownica Starze?ska to wie? po?o?ona w po?udniowo-wschodniej cz??ci Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Brzozów. Miejscowo?? po?o?ona jest przy przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok. W latach 1975-1998 miejscowo?? po?o?ona by?a w województwie kro?nie?skim. Grabownica Starze?ska wchodzi w sk?ad regionu brzozowskiego. Jest wsi? po?o?on? nad rzek? Stobnic?, na Pogórzu Dynowskim. Przez wie? przebiega droga ??cz?ca Brzozów z Sanokiem,...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición