Carduoideae: Chaber, Opian Wi Kszy, Chaber B Awatek, Ostro E Warzywny, Pop Och Pospolity, Ostro E Polny, Dziewi Si Bez Odygowy, Ose

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231879023: Carduoideae: Chaber, Opian Wi Kszy, Chaber B Awatek, Ostro E Warzywny, Pop Och Pospolity, Ostro E Polny, Dziewi Si Bez Odygowy, Ose

?ród?o: Wikipedia. Strony: 34. Rozdzia?y: Chaber, ?opian wi?kszy, Chaber b?awatek, Ostro?e? warzywny, Pop?och pospolity, Ostro?e? polny, Dziewi??si? bez?odygowy, Oset, Ostro?e? g?owacz, ?opian paj?czynowaty, Chaber barwny, Ostro?e? ??kowy, Ostro?e? dwubarwny, Ostropest plamisty, Karczoch zwyczajny, Karczoch hiszpa?ski, Ostro?e? lepki, Przegorzan, Szczodrak krokoszowaty, Ostro?e? b?otny, Chaber ??kowy, Saussurea, Oset nastroszony, Oset k?dzierzawy, Drapacz lekarski, Przegorzan kulisty, Oset siny, Krokosz barwierski, Sierpik, Akroptilon, Ostro?e? krótko?odygowy, Ostro?e? wschodniokarpacki, Sierpik barwierski, Ostro?e? siedmiogrodzki, Dziewi??si? pop?ocholistny, Oset zwis?y, Dziewi??si? pospolity, Chaber Kotschyego, Ostro?e? panno?ski, Chaber wielkog?ówkowy, Oset klapowany, Oset pagórkowy, Chaber górski, Sierpik ró?nolistny, Chaber pi?kny. Fragment: Chaber (Centaurea L.) - rodzaj ro?lin z rodziny astrowatych (Asteraceae Dum.), licz?cy 450-550 gatunków, rosn?cych g?ównie w Europie i na obszarze ?ródziemnomorskim, kilka gatunków pochodzi z Azji, Australii i Ameryki Pó?nocnej. Nazwa rodzaju pochodzi od Hipokratesa, który twierdzi?, ?e ro?lin? (Centarea cyanus) wskaza? Grekom centaur Chiron, wychowawca wielu herosów mitologii greckiej. Gatunkiem typowym jest Centaurea centaurium L.. Ro?liny z tego rodzaju to przewa?nie byliny, rzadziej ro?liny roczne lub dwuletnie. Li?cie: proste, równow?skie, pierzastosieczne lub pierzastowr?bne. Kwiaty zebrane w kuliste lub pó?kuliste Koszyczki, os?oni?te suchymi ?uskami okrywy. Zewn?trzne niebieskie, bia?e, ró?owe lub purpurowe z rurkowat?, obup?ciow?, p?odn? i powcinan? koron?. Owoce z puchem kielichowym. Synonimy taksonom.Bielzia Schur Pozycja systematyczna wg APweb (aktualizowany system system APG III z 2009)Angiosperm Phylogeny Website adoptuje podzia? na podrodziny astrowatych (Asteraceae) opracowany przez Panero i Funka w 2002, z pó?niejszymi uzupe?nieniami. Zgodnie z tym uj?ciem rodzaj Centaurea L. nale?y do plemienia Carduea...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición