Teoria literatury: Poezja, Katharsis, Rewizjonizm, Narrator, Natjasastra, Realizm, Zasada trzech jednosci, Folklor, Dzielo otwarte, Sluchowisko

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231854716: Teoria literatury: Poezja, Katharsis, Rewizjonizm, Narrator, Natjasastra, Realizm, Zasada trzech jednosci, Folklor, Dzielo otwarte, Sluchowisko
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 64. Rozdzia?y: Poezja, Katharsis, Rewizjonizm, Narrator, Natja?astra, Realizm, Zasada trzech jedno?ci, Folklor, Dzie?o otwarte, S?uchowisko, Tradycja oralna, Fabu?a, Motto, Antybohater, Ma?y cz?owiek, Typologia narracji, Autotematyzm, ?mier? autora, Feature, Czysta forma, Karnawalizacja, Czarny charakter, Tartusko-Moskiewska Szko?a Semiotyki, Brzydota, Strumie? ?wiadomo?ci, Literacko??, ?wiat przedstawiony, Kompozycja otwarta, ?redniowieczny alegoryzm, Posta? literacka, Typologia opisu, Topos, Synkretyzm, Liternet, Narracja, Tekst, Formacja, Interpretacja utworu literackiego, B??d intencyjno?ci, Sitz im Leben, Gatunek literacki, Neo-apokryfi?ci, Katastrofizm, Alegoria, Epistolografia, Analiza utworu literackiego, Transakcentacja, Monolog wypowiedziany, Prze?om antypozytywistyczny, Ko?o hermeneutyczne, Kafkaesk, Incipit, Konceptyzm, Epigonizm, Proza, Petrarkizm, Hiperbola, Warto?ciowanie dzie?a literackiego, Zb?dni ludzie, Leitmotiv, Konwencja literacka, Teoria soko?a, Minimalizm, Epoka literacka, Unanimizm, Explicit, Charakteryzacja, Mowa pozornie zale?na, Okres literacki, Mimesis, Retrospekcja, Alter ego, Charakterystyka postaci, Trawestacja, Zasada pi?ciu aktów, Dramat modernistyczny, Werset, Tradycja literacka, Podmiot liryczny, Monolog wewn?trzny, Chwyt, Puenta, Dramat groteskowy, Everyman, Epilog, Dramat liturgiczny, Oniryzm, E-pistolografia, Fikcja literacka, Model aktancjelowy, Ironia romantyczna, Acumen, Dzie?o literackie, Ecriture automatique, Eseizacja, Moralizatorstwo, Homo viator, Herezja parafrazy, Czas, Herezja relatywizmu krytycznego, Tre??, Gatunek mieszany, Struktura dzie?a literackiego, Tremendyzm, Symultanizm, Didaskalia, Happy end, Pure nonsense, Dramat ekspresjonistyczny, Analiza literacka, Ironia tragiczna, Charakterystyka porównawcza, Midquel, Proza poetycka, Dramat epicki, Adresat, Kompozycja zamkni?ta, Symbolika, Tragizm, Prezentacja sceniczna, Pi?miennictwo, Improwizacja, Aluzja literacka, Prolog, Mowa niezale...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición