Teoria miary: Zbiór borelowski, Calka Lebesgue'a, Rozklad prawdopodobienstwa, Ciaglosc bezwzgledna, Paradoks Banacha-Tarskiego

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231854549: Teoria miary: Zbiór borelowski, Calka Lebesgue'a, Rozklad prawdopodobienstwa, Ciaglosc bezwzgledna, Paradoks Banacha-Tarskiego
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 46. Rozdzia?y: Zbiór borelowski, Ca?ka Lebesgue'a, Rozk?ad prawdopodobie?stwa, Ci?g?o?? bezwzgl?dna, Paradoks Banacha-Tarskiego, Twierdzenie o rozszerzeniu miary, Twierdzenie Hahna-Ko?mogorowa, Przestrze? mierzalna, Miara zewn?trzna, Twierdzenie Fubiniego, Funkcja mierzalna, Twierdzenie Radona-Nikodýma, Zbiór miary zero, J?drna rodzina miar, Funkcja Cantora, Obj?to??, Funkcja addytywna zbioru, Liczba mierzalna, Twierdzenie Lebesgue'a o zbie?no?ci monotonicznej, Wymiar Hausdorffa, Zbie?no?? wed?ug miary, Lemat o π- i λ-uk?adach, Zbiór Bernsteina, Zbie?no?? prawie wsz?dzie, Twierdzenie Lebesgue'a o zbie?no?ci ograniczonej, Ca?ka Bochnera, Lemat Fatou, Miary wzajemnie osobliwe, Twierdzenie Hahna o rozk?adzie, Zbiór Vitalego, Otoczka mierzalna, Twierdzenie Jegorowa, Twierdzenie Riesza-Skorochoda, Twierdzenie Lebesgue'a o punktach g?sto?ci, Funkcja charakterystyczna zbioru, Funkcja osobliwa, Klasa monotoniczna, No?nik miary, Σ-pier?cie?, Zbiór ekstremalnie niemierzalny, Zbie?no?? prawie jednostajna, Miara doskona?a, Twierdzenie Kuratowskiego-Steinhausa, Σ-cia?o zbiorów cylindrycznych, Warunek Cauchy'ego wed?ug miary, Miara sko?czenie addytywna, Równowa?no??, Funkcja prawie wsz?dzie sko?czona, Podmiara, Π-uk?ad, Zbiór atomowy. Fragment: Ca?ka Lebesgue'a - konstrukcja matematyczna rozszerzaj?ca poj?cie ca?ki Riemanna na szersz? klas? funkcji, wprowadzona w 1902 r. przez francuskiego matematyka Henriego Lebesgue'a. Rozszerzenie dotyczy tak?e dziedziny, na której mog? by? okre?lone funkcje podca?kowe. Sam Lebesgue tak porównywa? swoj? definicj? z klasyczn? ca?k? Riemanna: Wyobra?cie sobie, ?e nale?y zap?aci? pewn? sum?; mo?na w tym celu wyci?ga? pieni?dze z portmonetki po kolei, aby uzbiera? potrzebn? kwot? albo wyj?? wszystkie naraz i wybra? odpowiednie walory. Pierwsza metoda to ca?ka Riemanna, druga odpowiada mojemu poj?ciu ca?ki. Wyja?ni? mo?na to nast?puj?co: w metodzie Riemanna przebiega si? dziedzin? funkcji i mierzy „wysoko??" wykresu p...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición