Mechanika kwantowa: Spin, Stala Plancka, Moment pedu, Oddzialywanie silne, Reakcja termojadrowa, Oddzialywanie slabe, Przestrzen Hilberta

 
9781231836729: Mechanika kwantowa: Spin, Stala Plancka, Moment pedu, Oddzialywanie silne, Reakcja termojadrowa, Oddzialywanie slabe, Przestrzen Hilberta
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 137. Rozdzia?y: Spin, Sta?a Plancka, Moment p?du, Oddzia?ywanie silne, Reakcja termoj?drowa, Oddzia?ywanie s?abe, Przestrze? Hilberta, Teoria kwantowa, Zasada nieoznaczono?ci, Magneton Bohra, Efekt kwantowy, Mikroskala, Oddzia?ywania podstawowe, Anihilacja, Równanie Schrödingera, Cia?o doskonale czarne, Masa spoczynkowa, Równanie w?asne, Kwant energii, Przestrze? Foka, Jednostki Plancka, Zjawisko Comptona, Teleportacja kwantowa, Zasada holograficzna, Zjawisko tunelowe, Efekt fotoelektryczny, Kropka kwantowa, Komutator, Paczka troja?ska, Model Isinga, Twierdzenie Bella, Magnetyczny moment dipolowy, Morze Diraca, Parzysto??, Kondensat Bosego-Einsteina, Pasmowa teoria przewodnictwa, Stan kwantowy, Sie? optyczna, Jonizacja powy?ej progu, Macierz g?sto?ci, Twierdzenie Ehrenfesta, Symetria w fizyce, Izospin, Kwantowy oscylator harmoniczny, Fale materii, Pr?dko?? nad?wietlna, Delta Diraca, Funkcja Greena, Spontaniczne z?amanie symetrii, ?adunek, Zawory spinowe, Funkcja g?sto?ci prawdopodobie?stwa, Kot Schrödingera, Energia punktu zerowego, Regu?a Pauliego, Postulaty mechaniki kwantowej, Kot Schrödingera w kulturze masowej, Efekt Meissnera, Renormalizacja, Fale Tkaczenki, Kreacja par, Model atomu Bohra, Prawo Rayleigha-Jeansa, Obrazy w mechanice kwantowej, Równanie Diraca, Paradoks EPR, Twierdzenie Hellmanna-Feynmana, Zasada zachowania ?adunku, Równanie Kleina-Gordona, Rozpad alfa, Metoda wariacyjna, Stan mieszany, Stan spl?tany, Model kroplowy, Cz?stki identyczne, Dualizm korpuskularno-falowy, Twierdzenie Noether, Gaz Fermiego, Teoria strun, Kwantowanie, Statystyka Fermiego-Diraca, Twierdzenie o wiriale, Studnia kwantowa, Metoda Ritza, Nadciek?o??, Promieniotwórczo?? ci??kojonowa, Poziom Fermiego, Funkcja falowa, Tunelowanie Josephsona, Równanie Grossa-Pitajewskiego, Parzysto?? P, Grupa obrotów, Cz?stka w pudle potencja?u, Oscylacje neutrin, Do?wiadczenie Sterna-Gerlacha, Metoda WKB, Skala Plancka, Falowa teoria ?wiat?a, Macierze Pauliego, Qu...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición