Ludzie zwiazani z Plonskiem: Henryk Sienkiewicz, Tomasz Majewski, Marian Golebiewski, Stefan Wesolowski, Dawid Ben Gurion, Szewach Weiss, Stanislaw ... Albertrandi, Marian Fuks, Igor Golaszewski

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231835005: Ludzie zwiazani z Plonskiem: Henryk Sienkiewicz, Tomasz Majewski, Marian Golebiewski, Stefan Wesolowski, Dawid Ben Gurion, Szewach Weiss, Stanislaw ... Albertrandi, Marian Fuks, Igor Golaszewski
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia?y: Henryk Sienkiewicz, Tomasz Majewski, Marian Go??biewski, Stefan Weso?owski, Dawid Ben Gurion, Szewach Weiss, Stanis?aw Ryszard Dobrowolski, Ludwik Sztyrmer, Jan Chrzciciel Albertrandi, Marian Fuks, Igor Go?aszewski, Andrzej Sp?awski, Jan Majorkiewicz, Barbara Wachowicz, Hubert Wo??kiewicz, Stanis?aw Kopczy?ski, Józef Ot?owski, Czes?aw Klarner, Anastazy Rutkowski, Barbara Bili?ska-K?pa, Franciszek Benendo, Konstanty P?gowski, Jerzy Wierzchowski, Jan Walery J?drzejewicz, Joanna Mucha, Marian Okólski, Urszula Jarosz, Jan Piskorski, Leon Rutkowski, Tadeusz Gierymski, Andrzej Krawczyk, Andrzej Grzymkowski, Krzysztof Bielski, Ewa Konieczna Pilachowska, Daniela Liberadzka, Waldemar Kosi?ski, Igor Kantorowski, Marianna Olkowska, Piotr S?kowski, Franciszek Szwoch. Fragment: Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey) - polski nowelista, powie?ciopisarz i publicysta pochodzenia tatarskiego. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za ca?okszta?t twórczo?ci, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich prze?omu XIX i XX wieku. Henryk Sienkiewicz by? kawalerem francuskiej Legii Honorowej i cz?onkiem zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiej?tno?ci. Urodzi? si? we wsi Wola Okrzejska w Ziemi ?ukowskiej w zubo?a?ej rodzinie szlacheckiej, piecz?tuj?cej si? herbem Oszyk, po mieczu wywodz?cej si? z Tatarów osiad?ych na Litwie. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813-1896) i Stefania Sienkiewicz z domu Cieciszowska (1820-1873). By? jednym z sze?ciorga dzieci (cztery siostry i brat). Wola Okrzejska nale?a?a do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Zosta? ochrzczony w s?siedniej miejscowo?ci Okrzeja w ko?ciele pw. ?w. Piotra i Paw?a, w ko?ciele ufundowanym przez prababk? pisarza. Rodzina z czasem przenios?a si? do Grotek, potem do Wygnanowa, Potkanny ko?o Przytyka, nast?pnie do Grabowców i W??yczyna, by ostatecznie od roku 1861...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición