Literatura starozytnej Grecji: Literatura starogrecka, Iliada, Tragedia starogrecka, Filoktet, Odyseja, Wojna peloponeska, Chmury, Hymny homeryckie, ... Komedia starogrecka, Rycerze, Solon 15 W.

 
9781231834435: Literatura starozytnej Grecji: Literatura starogrecka, Iliada, Tragedia starogrecka, Filoktet, Odyseja, Wojna peloponeska, Chmury, Hymny homeryckie, ... Komedia starogrecka, Rycerze, Solon 15 W.
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 37. Rozdzia?y: Literatura starogrecka, Iliada, Tragedia starogrecka, Filoktet, Odyseja, Wojna peloponeska, Chmury, Hymny homeryckie, Osy, Eksagoge, Batrachomyomachia, Anabaza, Antygona, Komedia starogrecka, Rycerze, Solon 15 W., Acharnejczycy, Periplus Morza Erytrejskiego, Dzieje, Prometeusz w okowach, Ion, Dramat satyrowy, Epinikion, 3 Ksi?ga Ezdrasza, Król Edyp, Historia grecka, Opowie?? etiopska o Theagenesie i Chariklei, Kwestia homerowa, Alcman 40 Davies = 140 Calame, Wiatr Pó?nocny i S?o?ce, Prace i dni, Ifigenia w Taurydzie, Priapea, Bajki Ezopa, Dafnis i Chloe, Margites, Antologia Palaty?ska, Hymny orfickie, Chmurny Kuku?czyn, Adoksografia, Hybris, Ifigenia w Aulidzie, Lizystrata, List Arysteasza, Theogonia, Hamartia, Andromacha, Plejada aleksandryjska, Hippolytos uwie?czony, B?agalnice, Stychomytia, Hyporchema, Trojanki, Elektra, Fenicjanki. Fragment: Iliada (gr. Iliás) - obok Odysei drugi z eposów, których autorstwo tradycja przypisuje Homerowi. Oba utwory datuje si? na VIII lub VII wiek p.n.e. - stanowi? wi?c one najstarsze zabytki literatury greckiej i europejskiej w ogóle. Oba poematy s? eposami heroicznymi. Powsta?y prawdopodobnie w Jonii na wybrze?u Azji Mniejszej - ?wiadczy o tym przede wszystkim ich j?zyk, który mo?na scharakteryzowa? jako archaiczny dialekt jo?ski z elementami dialektu eolskiego. Metrum stanowi heksametr daktyliczny. Tematem utworu jest gniew Achillesa i zwi?zane z nim epizody wojny troja?skiej. Tytu? utworu pochodzi od wyra?enia he Ilias poiesis - pie?? o Ilionie (Troi). Pierwsze wersy Iliady Homer, rzymska kopia rze?by greckiej Datowanie utworów jest sporne. Panuje szeroka zgoda, ?e Iliada jest starsza ni? Odyseja. Oba utwory musz? by? starsze od dzie? Hezjoda, Prace i dni i Teogonia wykazuj? bowiem wiele ?ladów znajomo?ci epiki homerowej. Odyseja wydaje si? za? by? m?odsza od Iliady, poniewa? jej autor systematycznie pomija zawarte ju? w Iliadzie zdarzenia, rozwijaj?c przy tym stale wiele zawartych...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición