Glacjologia: Epoka lodowa, Lodospad, Ziemia-sniezka, Mala epoka lodowa, Zlodowacenia na terenie Polski, Lód, Góra lodowa, Zlodowacenie, Zlodowacenie ... Aleksander Kosiba, Linia równowagi bilansowej

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231826560: Glacjologia: Epoka lodowa, Lodospad, Ziemia-sniezka, Mala epoka lodowa, Zlodowacenia na terenie Polski, Lód, Góra lodowa, Zlodowacenie, Zlodowacenie ... Aleksander Kosiba, Linia równowagi bilansowej
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 36. Rozdzia?y: Epoka lodowa, Lodospad, Ziemia-?nie?ka, Ma?a epoka lodowa, Zlodowacenia na terenie Polski, Lód, Góra lodowa, Zlodowacenie, Zlodowacenie po?udniowopolskie, Polarna czapa lodowa, L?dolód, Aleksander Kosiba, Linia równowagi bilansowej, Zlodowacenie pó?nocnopolskie, Linia wiecznego ?niegu, Ablacja, Kra lodowcowa, Jaskinia lodowa, Zlodowacenie podlaskie, Rze?ba glacjalna, EPICA, Interglacja?, Manche, Rze?ba glacifluwialna, Regelacja, Cielenie si? lodowca, Lód morski, Erozja ?nie?na, Ogiwy, Firn, ?ry?, Rze?ba staroglacjalna, Rze?ba m?odoglacjalna, Glina zwa?owa, Niebieski lód lodowcowy, Relikt glacjalny, Penitent, Zlodowacenie ?rodkowopolskie, Deglacjacja, Pak lodowy, Osady fluwioglacjalne, Procesy fluwioglacjalne, Rdze? lodowy, Glacitektonika, Rze?ba krasowa, Szczelina lodowcowa, Growler, Transfluencja lodowca, ?nie?nik, Interglacja? eemski, Interstadia?, Interglacja? mazowiecki, Procesy glacjalne, Sztuczny lód, Bergschrund, P?at ?nie?ny, Czo?o lodowca, Nawis ?nie?ny, Kriosukcja, Postój lodowca, Lód w?óknisty, Nisza niwalna, Termoerozja, Lód martwy, Naled?, Ablacja lodowcowa, Lód denny, J?zor lodowcowy, Lepa, Pole firnowe, Serak, Wody fluwioglacjalne, Wody inglacjalne, Erozja lodowcowa, Lob l?dolodu, Materia? skalny, Lód brzegowy, Transgresja lodowca, Regresja lodowca, Wysoczyzna morenowa, Postglacja?, Rzeka lodowcowa, Krajobraz peryglacjalny, Strefa peryglacjalna, Lód firnowy, Wieczny ?nieg, Cz??ciowa pokrywa lodowa, Nalodzie, Materia? morenowy, Detrakcja, Oscylacja lodowca, Lód gruntowy, Brama lodowcowa, Stopa lodowca, Kurtyna zero, Mleko lodowcowe. Fragment: Ziemia-?nie?ka - hipoteza g?osz?ca, ?e Ziemia pod koniec prekambru zosta?a ca?kowicie lub prawie ca?kowicie pokryta l?dolodem w wyniku ówczesnego zlodowacenia. Ró?ne modele zak?adaj? ró?ny zasi?g pokrywy lodowej, ale wszystkie zgadzaj? si? ?e by?o to zjawisko o charakterze globalnym. Istnieje te? wersja tej hipotezy zak?adaj?ca kilkakrotne zlodowacenie ca?ej planety. P...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición