Svenska rättsliga myndigheter: Svenska polismyndigheter, Sveriges allmänna domstolar, Sveriges allmänna förvaltningsdomstolar (Swedish Edition)

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781231806005: Svenska rättsliga myndigheter: Svenska polismyndigheter, Sveriges allmänna domstolar, Sveriges allmänna förvaltningsdomstolar (Swedish Edition)

Källa: Wikipedia. Sidor: 23. Kapitlen: Svenska polismyndigheter, Sveriges allmänna domstolar, Sveriges allmänna förvaltningsdomstolar, Sveriges specialdomstolar, Domstolsverket, Justitiekanslern, Lista över Sveriges domsagor, Kriminalvården, Förvaltningsrätt, Justitieombudsmannen, Högsta förvaltningsdomstolen, Kammarrätt, Hovrätt, Migrationsdomstol, Länsrätt, Tingsrätt, Ekobrottsmyndigheten, Miljödomstol, Försvarsunderrättelsedomstolen, Arbetsdomstolen, Mark- och miljödomstol, Brottsförebyggande rådet, Hyresnämnden, Allmän förvaltningsdomstol, Åklagarmyndigheten, Inskrivningsmyndighet, Sjörättsdomstol, Rättshjälpsmyndigheten, Marknadsdomstolen, Nämnden för dödförklaring, Riksenheten mot korruption, Arrendenämnd, Tryckfrihetsdomstol, Patentbesvärsrätten, Supporterpolisen, Åklagarkammare. Utdrag: Justitiekanslern (JK) är en myndighet som har till syfte att kontrollera att andra myndigheter efterlever Sveriges lagar och andra författningar. Justitiekanslern har sedan 1998 en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. JK är sålunda en rättsvårdande central förvaltningsmyndighet. Ämbetet sorterar under regeringen men är oberoende av denna; dess existens och verksamhet är delvis bestämd i grundlag. Justitiekanslerns uppgift är att på regeringens uppdrag övervaka att myndigheterna, deras tjänstemän samt advokater, fullgör sina uppgifter i enlighet med gällande rättsregler (jfr Riksrevisionens verksamhetsrevision). Tillsynen gäller både statens och kommunernas myndigheter, men inte myndigheter under riksdagen. JK är som åklagare den ende som har rätt att väcka åtal för yttrande- och tryckfrihetsbrott (se Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen). Justitiekanslern behöver dock inte verkställa sina egna beslut om åtal: Än idag är allmänna åklagare, som normalt sorterar under riksåklagaren, skyldiga att väcka och utföra åtal i enlighet med uppdrag från JK. Justitiekanslerns uppgifter kan jäm...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición