Hydrologi: Bräckt vatten, Sötvatten, Saltvatten, Tjäle, Markavvattning, Kritiskt värde, Översvämning, Vattenpotential, Vattendrag, Syrgasbrist

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781231322574: Hydrologi: Bräckt vatten, Sötvatten, Saltvatten, Tjäle, Markavvattning, Kritiskt värde, Översvämning, Vattenpotential, Vattendrag, Syrgasbrist
Reseña del editor:

Källa: Wikipedia. Sidor: 74. Kapitlen: Bräckt vatten, Sötvatten, Saltvatten, Tjäle, Markavvattning, Kritiskt värde, Översvämning, Vattenpotential, Vattendrag, Syrgasbrist, Friktionstal, PE, Hydraulisk radie, Vattenstånd, Direkt stegmetod, Meromiktisk, Vattnets kretslopp, Mannings formel, Överfallsvärn, Bernoullis ekvation, Dikningsbehov, Transpiration, Markens vattengenomsläpplighet, Frekvensanalys, Vattendragsrensning, Vattenföring, Ekvivalent sandråhet, Venturirör, Kanalströmning, Rörströmning, Flödesmätning, Estuarium, Tilläggsförlust, Darcy-Weisbachs ekvation, Hagen-Poiseuilles lag, Hydraulisk övergångszon I, Froudes tal, Strömningsmunstycke, Åkerbrunn, Energiekvationen, Lista över huvudavrinningsområden i Sverige, Rörelsemängdekvationen, Salinitet, Skyddsdikning, Pitot-rör, Strypfläns, Rörknä, Skrovlighetens reynoldstal, Fossilt vatten, Sjösänkning, Laminärt underskikt, Prandtl-Nikuradse-Colebrooks formel, Prandtl-Nikuradses formel, Kapillärkraft, Hydraulisk övergångszon II, Malström, Bortodling, Dräneringsfilter, Avdunstning, Hastighetspotential, Nikuradse-Prandtls formel, Hjulströms diagram, Pitot-piezometerrör, Språngskikt, Flödesdimensionering, Darcys lag, Tryckpotential, Ytflytare, Permafrost, Permeabilitet, Strömningsförlust, Vattendelare, Munk, Våghöjd, Interception, Markvatten, Kritisk strömning, Hydrauliskt rått, Hydraulisk glatt, Biflod, Bore, Lägespotential, Moody-diagram, Guttation, Evapotranspiration, Grundvattensänkning, Växttillgängligt vatten, Bäck, Vattenbindningskurva, Fors, Kontrollerad dränering, Dimensionerande flödestal, Permanent vissningsgräns, Grundvattenyta, Verkligt flöde, Skorpbildning, Våt perimeter, Relativ skrovlighet, Stigrör, Fältkapacitet, Hooghoudts formel, Verklig strömningshastighet, Bottenutskov, Markluft, Infiltration, Piezometeröppning, Strömningstillstånd 1, Teoretisk strömningshastighet, Grundvattenbåge, Vattensjuk mark, Specifik energi, Vattensprång, Slamström, Verkligt vattendjup, Naturlig strömningshastighet, Sub...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición