Obeliscus Pamphilius; Hoc est Interpretatio nova & hucusque intentata obelisci Hieroglyphici

 
9781130305456: Obeliscus Pamphilius; Hoc est Interpretatio nova & hucusque intentata obelisci Hieroglyphici
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1650 Excerpt: ...Adonis, &c.Quiprimum Theologie quam tractamus genus maxime amplexantibus, vn Solis cçlorum regis tppvicariusueiignumhabebatur.Cùm cnim obcçleftiumcorporum diftantiam, iàcraeisad votumfieri haudita_» commode potuerint; iymbola huiufmodi,qua? viderentur inprimis congrúa, in eorum honorem con feerare equum eflè iudicabanc. Ñeque Philyftinorum Draconcm, figura ex humana & marina íimul mifta, aliud quam Neptunum, Amphitriten, Salaciam, Oceanum aucThecyn,aut ho iee omnes, id eft, mare ipfum (communisenim vnicuique Deo vterqueièxus erat) quod pluribus,multisin locisoiiendimus ) vcluti magni in augufto natura? procerum coníeífu ¿Numinisfymbolum a?uoíimpliciori denotafle aequum eft, vt opineris.Nam,vtdefun¿ti/¡mulachrum fuerit, figura? myfterium non patitur;idiprumdepifcibuseifacrisdicendum; qui quod iymbola maris eífent,colebantur,haud aliter quam iuuencçapudgypciosj mbvbTeiet Чих a laclis beneficio, prim um veluti Tclluris matris & nutricis, poftea & líidisíeú Luna? (benignis enim Telluris & Luna? viribus alimenta pra?cipuè deberiagnofcebant) vti & Tauri íígnatiSolis iymbola, fummo honore eoque diuinoexcipiebanturi dum enim benéficas tantùm natura? vires primis feculis venerarentur, accedente dçmoniorum cultu,ad varia, vt fit íuperítirioforumplacita,&da?moniafub mortuorumnominibus,& Sol &Luna& qua? reliqua funt, ob lucera ante alta conípicienda íidera, marc item & TeJlus, & qui reftant naf ur¿e veluti difpeníatores,eiídem facnsad eafdem etiam fíatuas & columellas ita fimulcelebrabantur, vt procedente tandem in infinitum err...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición